График за провеждане на Държавен практически изпит в начално училище със студентите от ОКС-магистър по специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" I курс, задочно обучение,  учебна 2016-17 година:
Фак. № Име на студента Дата на про-
веждане
Базово училище Базов учител / клас Учебен предмет
1 15200342002 Мария Георгиева Спасова 25.окт 2 ОУ сутрин Дафинка Монева, ІІ г МАТЕМАТИКА
2 16200342001 Геновева Кръстева Кутлева Мария Стоилова, І в МАТЕМАТИКА
МАТЕМАТИКА
Последна промяна: 2017-10-06