График за провеждане на Държавен практически изпит в начално училище със студентите  от магистърска програма "Предучилищна и начална училищна педагогика", редовно обучение, 2 курс, 4 семестър, ОКС-магистър, учебна 2016-17 година:
Фак. № Име на студента Дата на про-
веждане
Базово учили-
ще
Базов учител / клас Учебен предмет
1 14200341035 Борислава Валериева Георгиева 19.фев 8 СУ сутрин Мариана Георгиева, 1б МАТЕМАТИКА
2 14200341037 Боряна Антонова Станкова Тодорка Велкова, 2б МАТЕМАТИКА
3 15200341037 Диана Кръстанова Нешева Юлия Ингилизова, 2в МАТЕМАТИКА
4 16200341005 Димитрина Василева Пърличкова Милена Бирова, 3б МАТЕМАТИКА
5 16200341039 Мариела Тодорова Николова Виолета Радева, 4в МАТЕМАТИКА
6 16200341054 Калинка Костадинова Спасова 20.фев 7 СУ сутрин Ралица Караиванова, 4а МАТЕМАТИКА
7 16200341057 Надежда Василева Чимева Василка Таскова, 4б МАТЕМАТИКА
8 16200341060 Мария Димитрова Борисова Виолета Стоилова, 4в МАТЕМАТИКА
9 16200341061 Йорданка Ас. Мечкарска Валентина Ирибозова, 4г МАТЕМАТИКА
Последна промяна: 2018-02-02