График за провеждане на Държавен практически изпит в начално училище със студентите от ОКС-магистър по специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" I курс, редовно обучение,  учебна 2016-17 година:
Фак. № Име на студента Дата на про-
веждане
Базово училище Базов учител / клас Учебен предмет
1 16200341037 Антоанета Иванова Йерусалимова 19.окт 7 СУ след обяд Ралица Караиванова,ІVа БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
2 16200341011 Найле Кязимова Балджиева Василка Таскова, ІV б БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
3 14200341065 Мария Нинкова Драмджиева Виолета Стоилова, ІV в БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
4 16200341013 Биляна Самуилова Пендева 20.окт 8 СУ сутрин Мариана Георгиева, І б МАТЕМАТИКА
5 15200341070 Миглена Велинова Куйбишева Светла Писарева, І г МАТЕМАТИКА
6 16200341007 Гергана Христова Цурева Юлия Ингилизова, ІІ в МАТЕМАТИКА
7 16200341003 Блажка Огнянова Христова Милена Бирова, ІІІ б МАТЕМАТИКА
8 16200341056 Станислава Николаева Иванова Анна Апостолова, ІІІ в МАТЕМАТИКА
9 16200341057 Надежда Василева Чимева 20.окт 7 СУ сутрин Мая Иванова, ІІІ в МАТЕМАТИКА
10 16200341039 Мариела Тодорова Николова Мая Касева, ІІІ а МАТЕМАТИКА
11 16200341016 Моника Радославова Михайлова Цветанка Иванова, І в МАТЕМАТИКА
12 16200341006 Венета Георгиева Игнатова 20.окт 7 СУ след обяд Ралица Караиванова,ІVа МАТЕМАТИКА
13 16200341021 Димитрина Иванова Иванова Василка Таскова, ІV б МАТЕМАТИКА
14 16200341038 Любомира Георгиева Манолева-Хиджева Виолета Стоилова, ІV в МАТЕМАТИКА
15 16200341004 Валентина Кирилова Карадачка 23.окт 6 СУ
София Русева, І б БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
16 16200341045 Пролетка Дашова Велкова сутрин Василка Чаушка, ІІ б БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
17 16200341002 Силвия Николаева Чанева Пенка Чилева, ІІ а БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
18 16200341001 Гергана Георгиева Вълчева 23.окт 6 СУ Елена Илиева, 4 б БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
19 16200341022 Катерина Димитрова Андонова сутрин Ненка Малинова, ІІІ а БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
20 16200341010 Величка Йорданова Божкова 23.окт 7 СУ след обяд Ралица Караиванова,ІVа БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
21 16200341052 Мариела Малинова Тренчева Василка Таскова, ІV б БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
22 16200341036 Щеряна Валериева Вучева Виолета Стоилова, ІV в БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
23 16200341055 Румяна Георгиева Цветкова 23.окт 8 СУ сутрин Красимира Николова,Ід МАТЕМАТИКА
24 16200341032 Севдинас Сюлейманова Метушева Тодорка Велкова, ІІ б МАТЕМАТИКА
25 16200341024 Петя Петрова Фиданчова Анна Апостолова, ІІІ в МАТЕМАТИКА
26 16200341008 Петър Борисов Астинов Виолета Радева, ІV в МАТЕМАТИКА
27 16200341019 Костадинка Костадинова Иванова Светла Писарева, І г МАТЕМАТИКА
28 16200341047 Цветелина Райкова Галенкова 23.окт 2 ОУ сутрин Екатерина Костадинова, ІV а МАТЕМАТИКА
29 15200341046 Елка Методиева Иброшева Милена Ковачева, І а МАТЕМАТИКА
30 15200341047 Емилия Методиева Мазълова Нина Крекманска, ІІ б МАТЕМАТИКА
31 16200341033 Мария Тончева Виолина Стойнева, ІІІ а МАТЕМАТИКА
32 16200341034 Виктория Видина Вера Георгиева, ІV б МАТЕМАТИКА
33 16200341035 Таня Механджиева 25.окт 2 ОУ сутрин Десислава Стоилова, ІІІв МАТЕМАТИКА
Последна промяна: 2017-10-06