График за провеждане на Държавен практически изпит в начално училище със студентитевот ОКС-бакалавър по специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" IV курс, задочно обучение,  учебна 2016-17 година:
Фак. № Име на студента Дата на про-
веждане
Базово училище Базов учител / клас Учебен предмет
1 11200322044 Ивалина Руменова Драмалиева 19.окт 6 СУ сутрин Татяна Дафкова, ІV а БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
2 13200322058 Петя Георгиева Михалкова Янка Шейтанска, ІІІ б БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
3 13200322041 Соня Янкова Ангелова Пенка Чилева, ІІ а БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
4 13200322042 Силвия Димитрова Пенева Мая Георгиева, ІІ в БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
5 13200322050 Гергина Цветкова Татяна Шопова, І а БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Последна промяна: 2017-10-06