График за провеждане на Държавен практически изпит в начално училище със студентите от ОКС-бакалавър по специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" IV курс, редовно обучение,  учебна 2016-17 година:
Фак. № Име на студента Дата на про-
веждане
Базово училище Базов учител / клас Учебен предмет
1 13200321126 Фатме Алиева Мухаремова 25.окт 2 ОУ сутрин Снежана Попдимитрова, ІІ в МАТЕМАТИКА
Последна промяна: 2017-10-06