График за провеждане на Държавен практически изпит в начално училище със студентите от ОКС-магистър по специалност "Начална училищна педагогика" II курс, редовно обучение,  учебна 2016-17 година:
Фак. № Име на студента Дата на провеждане Базово училище Базов учител / клас Учебен предмет
1 152003412005 Ивелина Цветанова Целкинска 18.окт 8 СУ сутрин Тодорка Велкова, ІІ б МАТЕМАТИКА
2 152003412007 Екатерина Валериева Кичева Милева Бирова, ІІІ б МАТЕМАТИКА
3 15200341217 Георги Иванов Матеев Виолета Радева, ІV в МАТЕМАТИКА
Последна промяна: 2017-10-06