График за провеждане на Държавен практически изпит в начално училище със студентите от ОКС-бакалавър по специалност "Начална училищна педагогика и чужд език" IV курс, редовно обучение,  учебна 2016-17 година:
Фак. № Име на студента Дата на провеждане Базово училище Базов учител / клас Учебен предмет
1 13200321080 Стела Любчова Методиева 18.окт 6 СУ сутрин Илонка Батинкова, ІV в МАТЕМАТИКА
2 13200321077 Костадин Алексиев Дурев Кремена Драганова, І в МАТЕМАТИКА
3 12200321076 Смиляна Секулова Василка Чаушка, ІІ б МАТЕМАТИКА
4 13200321009 Миглена Руменова Иванова Ненка Малинова, ІІІ а МАТЕМАТИКА
5 13200321082 Ваня Петрова Бикова Елена Илиева, ІV б МАТЕМАТИКА
Последна промяна: 2017-10-06