Дати за държавните изпити през м. февруари 2018 г.:

  • Теоретичен държавен изпит - 16 февруари 2018 г., 9.00 ч. - зала 1542
  • Защита на дипломни работи - 16 февруари 2018 г., 9.30 ч. - зала 1543
  • Подаване на заявления за държавните изпити - до 11 февруари 2018 г.

Държавна преддипломна педагогическа практика:

Подаване на заявления - от 06.02. до 09.02.2018 г. - кабинет 1418
Инструктаж - на 13.02.2018 г. от 12.00 ч. в зала 1543
Започване на държавната преддипломна педагогическа практика - от 13.02.2018 г. до 23.05.2018 г.
Заверка на държавната преддипломна педагогическа практика - от 15.05. до 23.05.2018 г.
д кабинет 1511 - доц. Валери Цветков.


Държавни практически изпити - от 04.06. до 13.06.2018 г.

Последна промяна: 2018-03-21