Дати за държавните изпити през м. септември 2018 г.:

Теоретичен държавен изпит - 28 септември 2018 г., 9.00 ч.  зала 1542
Защита на дипломни работи - 28 септември 2018 г., 9.30 ч.  зала 1543
Подаване на заявления за държавните изпити - до 20 септември 2018 г.

Последна промяна: 2018-09-17