Държавните изпити писмен, устен и защити на дипломни работи за специалностите във Философски факултет, образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър",  ще се проведат както следва:

Дати на провеждане за специалност Философия

 • 08.02.2018 г.,   9.30 ч. - писмен държавен изпит
 • 08.02.2018 г.,  10.00 ч. - защита на дипломни работи
 • 09.02.2018 г.,   9.30 ч. - устен държавен изпит

Дати на провеждане за специалност Психология

 • 08.02.2018 г.,   9.30 ч. - писмен държавен изпит
 • 08.02.2018 г.,  10.00 ч. - защита на дипломни работи
 • 09.02.2018 г.,   9.30 ч. - устен държавен изпит

Дати на провеждане за специалност Политология

 • 19.02.2018 г.,   9.30 ч. - писмен държавен изпит
 • 19.02.2018 г.,  10.00 ч. - защита на дипломни работи
 • 20.02.2018 г.,   9.30 ч. - устен държавен изпит

Дати на провеждане за специалност Социология

 • 19.02.2018 г.,   9.30 ч. - писмен държавен изпит
 • 19.02.2018 г.,  10.00 ч. - защита на дипломни работи
 • 20.02.2018 г.,   9.30 ч. - устен държавен изпит

Заявления за държавен изпит и защита на дипломна работа за специалности Философия и Психология ще се приемат в работни дни от 15.01.2018 г. до 31.01.2018 г. включително, а за специалности Социология и Политология от 20.01.2018 г. до 08.02.2018 г. в кабинет 1303.

 

Последна промяна: 2017-12-19