Писмен държавен изпит и защити на дипломни работи за специалностите във Философски факултет, ОКС "Бакалавър" и "Магистър",  ще се проведат, както следва:

Дати на провеждане за специалност Философия

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • 10.07.2019 г.,   9.30 ч. - писмен държавен изпит
 • 10.07.2019 г.,  10.00 ч. - защита на дипломни работи

Редовна държавна изпитна сесия:

 • 11.09.2019 г.,   9.30 ч. - писмен държавен изпит
 • 11.09.2019 г.,  10.00 ч. - защита на дипломни работи

Дати на провеждане за специалност Психология

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • 10.07.2019 г.,   9.30 ч. - писмен държавен изпит
 • 10.07.2019 г.,  10.00 ч. - защита на дипломни работи

Редовна държавна изпитна сесия:

 • 11.09.2019 г.,   9.30 ч. - писмен държавен изпит
 • 11.09.2019 г.,  10.00 ч. - защита на дипломни работи

Дати на провеждане за специалност Политология

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • 15.07.2019 г.,   9.30 ч. - писмен държавен изпит
 • 15.07.2019 г.,  10.00 ч. - защита на дипломни работи

Редовна държавна изпитна сесия:

 • 16.09.2019 г.,   9.30 ч. - писмен държавен изпит
 • 16.09.2019 г.,  10.00 ч. - защита на дипломни работи

Дати на провеждане за специалност Социология

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • 15.07.2019 г.,   9.30 ч. - писмен държавен изпит
 • 15.07.2019 г.,  10.00 ч. - защита на дипломни работи

Редовна държавна изпитна сесия:

 • 16.09.2019 г.,   9.30 ч. - писмен държавен изпит
 • 16.09.2019 г.,  10.00 ч. - защита на дипломни работи

Заявления за държавен изпит и защита на дипломни работи ще се приемат, както следва:

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • За специалности Политология и Социология - в работни дни от 20.06.2019 г. до 05.07.2019 г. включително в кабинет 1303.
 • За специалности Психология и Философия - в работни дни от 20.06.2019 г. до 03.07.2019 г. включително в кабинет 1303.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • За специалности Политология и Социология - в работни дни от 26.08.2019 г. до 09.09.2019 г. включително в кабинет 1303.
 • За специалности Психология и Философия - в работни дни от 26.08.2019 г. до 03.09.2019 г. включително в кабинет 1303.
Последна промяна: 2019-05-20