Конспектите се разглеждат и се одобряват на съответните катедрени съвети, организирани по факултети.

Последна промяна: 2016-09-07