График на изпитите за летен семестър на учебната 2013/2014 година

за специалност "ПНУП" задочно обучение 1-ри курс

Дисциплина

Преподавател

Редовна сесия

Поправителна сесия

Зала/час

1

Педагогическа психология

Доц. д-р М. Мутафова

15.03.2014г.

17.05.2014г.

12.30ч.

 

2

Сравнително образование

Проф. дпн Й. Колев

12.03.2014г.

13.05.2014г.

9.00ч.

3

Педагогическа социология

Доц.д-р Тр. Попкочев

14.03.2014г.

 

15.05.2014г.

 

10.00ч.

4

История на българското образование

Проф. д-р  Н. Филипова

06.03.2014г.

16.05.2014г.

10.00ч.

5

Педагогика ІІ ч.

Проф.д.н Д. Тодорина

10.03.2014г.

12.05.2014г.

 

12.00ч.

6

Етнопедагогика

Доц. д-р Сн. попова

04.03.2014г.

20.05.2014г.

10.30ч.

 

 

График на изпитите за летен семестър на учебната 2013/2014година

за специалност "ПНУП" задочно обучение 2-ри курс

Дисциплина

Преподавател

Редовна сесия

Поправителна сесия

Зала/час

1

Програми за възпитателна работа в детска градина

Доц. д-р М. Колева

07.03.2014г.- Ігр.

14.03.2014г.- ІІгр.

-

 

9.30ч.

 

2

Методология и методи на педагогическите изследвания

Доц. д-р Тр.  Попкочев

10.03.2014г.

13.00ч.

12.05.2014г.

10.00ч.

-

3

Педагогиката на Мария Монтесори

Проф. д.н Колев

13.03.2014г.

13.00ч.

 

13.05.2014г.

9.00ч.

-

4

Взаимодействие семейство детска градина- начално училище

Доц. д-р А. Пашова

06.03.2014г.

10.00ч.

20.05.2014г.

10.00ч.

-

5

Религия и възпитание

Доц. д-р Сн. Попова

04.03.2014г.

20.05.2014г.

12.00ч.

6

Съвременен български език

Доц. д-р А. Стоилов

06.03.2014г.

13.30ч.

13.05.2014г.

10.30ч.

10.00ч.

 

 

График на изпитите за летен семестър на учебната 2013/2014 година

за специалност "ПНУП" задочно обучение 3-ти курс

Дисциплина

Преподавател

Редовна сесия

Поправителна сесия

Зала/час

1

Педагогическа диагностика на комуникативни умения

Доц. д-р М. Балабанова

12.03.02014г.

14.05.2014г.-

1409/10.00 ч.

 

2

Теоретични основи на обучение по математика

Доц. д-р Я. Стоименова

15.03.2014г.

10.05.2014г.

1316/10.00 ч.

 

3

ПТТОРЕ

Доц. д-р М. Балабанова

05.03.2014г.

 

07.05.2014г.

1409/10.00 ч.

 

4

ПТТОКТБД в детската градина

Гл.ас. д-р М. Кавданска

08.03.2014г.

15.05.2014г.

УК-5/10.00ч.

5

Текстовите задачи в началното обучение по математика

Доц. д-р А. Манова

10.03.2014г.

12.05.2014г.

1422/10.00 ч.

6

ПТТОМ на математически дейности

Доц.д-р А. Пашова

06.03.2014г.

15.05.2014г.

1326/13.00 ч.

7

ПТТО на музикалните дейности

Доц. д-р В. Вардарева

07.03.201г.

07.05.2014г.

1325/10.00ч.

 

8

Теория и методика на музикалното възпитание

Проф. д.н. Н. Огненска

13.03.2014г.

 

08.05.2014г.

1452/10.00ч.

1323/10.00ч.

 

 

График на изпитите за летен семестър на учебната 2013/2014 година

за специалност "ПНУП" задочно обучение 4-ти курс

Дисциплина

Преподавател

Редовна сесия

Поправителна сесия

Зала/час

1

Методика на обучението по техника и технологии

Доц. д-р С. Плачков

10.03.2014г.

 

 

 

2

Методика на физическото възпитание и спорта

Проф..д.н. К. Костов

04.03.2014г.

12.05.2014г.

 

3

Теория и методика на музикалното възпитание

Проф. д.н. Н. Огненска

14.03.2014г.

 

-

 

4

Методика на обучението по математика в началните класове

Доц. д-р А. Манова

06.03.2014г.

 

 

5

Методика на обучението по български език и литература в началните класове

Доц. д-р Л. Георгиев

07.03.2014г.

 

 

Последна промяна: 2014-02-28