3-ти курс

Дисциплина

Преподавател

Редовна сесия

Поправителна сесия

Зала/час

1

ПТТОРЕ

Доц. д-р М. Балабанова

15.05.2014г.

27.05.2014.

11:00/1316

2

ПТТО Музикалните дейности

Доц. В. Вардарева

14.05.2014г.

26.05.2014г.

12:30/1325

3

ПТТОКТД

Доц. д-р В. Георгиева

16.05.2014г.

28.05.21014г.

10:00/1207

4

ПТТО Математически дейности

Доц. д-р А. Пашова

12.05.2014г.

26.05.2014г.

10:00/1326

5

Теоретични основи на обучението по математика

Доц. д-р Я. Стоименова

23.05.2014г.

30.05.2014г.

10:00/1452

6

Теория и методика на музикалното възпитание

Проф. Н. Огненска

20.05.2014г.

31.05.2014г.

10.00/1330

7

Идентификация и развитие на надарени деца

Проф.д.н. Д. Тодорина

13.05.2014г.

27.05.2014г.

10.00/1200

8

Програми за възпитателна работа в детските градини

Проф. д-р М. Колева

21.05.2014г.

22.05.2014г.

29.05.2014г.

10:00

 

Последна промяна: 2014-05-22