Президентската инициатива "Подкрепи една мечта" ще осигури за пета поредна година финансова помощ на младежи в неравностойно положение, които са приети в първи курс на висше училище. Целта на инициативата "Подкрепи една мечта" е да насърчи личностната и професионална реализация на абитуриентите след завършване на средното им образование.

Размерът на сумата, която ще бъде използвана за еднократни финансови помощи, възлиза на 35 171, 58 лв. Съгласно Правилата за получаване на финансова помощ от инициативата "Подкрепи една мечта" за 2016 година, всеки одобрен кандидат може да получи еднократна подкрепа в размер до 2000 лева.

Документи за кандидатстване се подават до 21 октомври 2016 г. в сградата на Администрацията на президента или по пощенски път на адрес:

Администрация на президента
За инициативата "Подкрепи една мечта" 
гр. София 1123 
бул. "Дондуков" 2

Необходимо е кандидатите да представят и удостоверение от Дирекция "Социално подпомагане" (образецът е приложен), че отговарят на условията за подпомагане по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или копие на документ, удостоверяващ трайно намалена работоспособност.

Последна промяна: 2016-09-27