За наградите могат да кандидатстват студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина.

Участието в конкурса е с непубликуван разказ или стихотворение. Носителите на наградите се определят от специално назначено жури.

Материалите за участие в конкурса се приемат от 1 февруари до 30 април 2017 г. по електронната поща на адрес deti@admin.uni-sofia.bg от Детелина Илиева, секретар на Фондация "Св. Климент Охридски".

Участниците в конкурса е необходимо да посочат информация за висшето училище и специалността в която се обучават, точен адрес, е-mail и телефон за връзка.

Наградите ще бъдат връчени по време на академичното тържество по случай 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Последна промяна: 2017-02-07