Община Сливен разкрива процедура за номинация за наградата за литература и изкуство "Добри Чинтулов" и наградата "Д-р Иван Селимински" за 2019 г.

Предложенията и за двете награди се правят от неправителствени, граждански, културни организации, творчески обединения и инициативни комитети. Всяка организация има право само на едно предложение.

Наградата "Добри Чинтулов" се присъжда за постигнати високи художествени резултати в областта на литературата и изкуството, на творци със значителен принос за духовното развитие на Сливен и българската култура.

Наградата "Д-р Иван Селимински" се присъжда за принос и постижения в публицистиката, историческо-краеведческата дейност и опазването на културно-историческото наследство на Сливен и Сливенския край.

Наградите са индивидуални и се връчват в навечерието на празника на Сливен - 26 октомври, Димитровден. Не могат да бъдат предлагани лица, на които вече са присъждани.

Предложения се приемат в срок до 2 септември 2019 г. включително в деловодството на Община Сливен всеки делничен ден - от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.

Допълнителна информация може да бъде получена г-жа от Дора Чанева - главен експерт в Дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността" на тел. 044/ 611 221, GSM: 0879 599 053, e-mail: dorakumanova@abv.bg.

Последна промяна: 2019-07-18