1.Пламен Димитров-президент на КНСБ, председател на научното жури.

Контакти: pldimitrov@citub.net, Даниела Алексиева-национален секретар на КНСБ и началник на кабинета на президента -dalexieva@citub.net

Бистра Карадимова -организатор -bkaradimova@citub.net;

 

2. Професор д-р Желка Генова- Катедра "Поведенчески науки", Европейско висше училище по икономика и мениджмънт

 

3.Професор д-р Маргарита Атанасова-Катедра "Човешки ресурси и социална защита, Университет за национално и световно стопанство.

 

4.Доц. д-р Александър Николов, Исторически факултет, СУ"Св.Климент Охридски".

 

5.Доц. д-р Андрей Нончев-Катедра "Икономическа социология", Университет за национално и световно стопанство.

 

6. Доц.д-р Милена Стефанова, катедра "Публична администрация", Философски факултет на СУ "Св.Климент Охридски"

 

7.Доц.д-р Цветан Коцев, ректор на Европейско висше училище по икономика и мениджмънт.

 

8.Гл.ас.д-р Любен Томев, директор на Институт за социални и синдикални изследвания на КНСБ: ltomev@citub.net; ltomev@abv.bg

 

9.Гл.ас-д-р Екатерина Рибарова, научен секретар на Институт за социални и синдикални изследвания на КНСБ, координатор за провеждането на конкурса:

eribarova@citub.net; eribarova@hotmail.com; тел.02/4010647; мобилен 0884117819

Последна промяна: 2017-09-18