За академичната 2020/2021 г. Германската служба за академичен обмен (DAAD) съвместно с международната фондация "Св. Св. Кирил и Методий" предоставят на български студенти - бакалаври и магистри, докторанти, университетски и учени следните възможности за финансиране на обучение и изследователска дейност:

 

  • за продължаване на следването след завършена бакалавърска степен (магистърски стипендии);
  • летни курсове за студенти;
  • изследователски стипендии за докторанти и млади учени (краткосрочни - до 6 месеца, годишни - от 7 до 12 месеца; стипендии за разработване на докторска дисертация под двойно научно ръководство - в България и в Германия);
  • стипендии за изследователски престои на учени (от 1 до 3 месеца);
  • повторна покана за бивши стипендианти (от 7 дни до 3 месеца);
  • двустранен обмен на учени (от 7 дни до 3 месеца).

 

Видове стипендии

Пълна информация за стипендиите, необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване е предоставена на интернет страницата на DAAD: http://www.daad.de, на международната фондация "Св. Св. Кирил и Методий": www.cmfnd.org, на Посолството на Федерална република Германия: http://www.sofia.diplo.de, както и във фейсбук страницата: https://bg-bg.facebook.com/DeutscheBotschaftSofia/.

Последна промяна: 2019-10-07