Националната дарителска програма "С тениска на бала" за младежи без родител/и на

Българския червен кръст и "МОТО-ПФОЕ" ЕООД отпуска стипендии за студенти, завършили средното си образование през 2019 година и приети във висши учебни заведения в страната.

Критериите и документите за кандидатстване за стипендия ще намерите в Регламента,

публикуван в сайта www.steniskanabala.bg

Документи за кандидатстване се подават в Столичната организация на БЧК до 30.09.2019 г., с адрес: ПК 1407, София, бул. "Джеймс Баучер" 76, ет. 3. За допълнителна информация - тел. 02/ 8122822.

Последна промяна: 2019-08-26