Уважаеми студенти,

Студентските договори през месец ноември ще се приемат от 1-во до 10-то число от 13.00 ч. до 16.00 ч. в Кариерния център. За дата на практическото обучение  за стартиращите през месец ноември практики, посочете 21 ноември. Графикът следва да бъде 240 часа, (не повече от 4 часа на ден, не повече от 40 ч. на седмица), потвърден от ментор и академичен наставник.

Моля, преди да генерирате договора, да се запознаете с Процедурата за прием на договори, която е публикувана в сайта на Кариерния център в секция Студентски практики./

http://career.swu.bg/images/Proekti/Procedura_priem_dogovori.pdf

От екипа на Югозападен университет

Последна промяна: 2016-10-18