Уважаеми студенти,

Преводът на стипендии ще бъде извършен до 07.12.2018 г. за месеците октомври, ноември и декември 2018 г.

Стипендии на общо основание се отпускат за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно.

  • за зимен семестър (м. 10.2018 г.  -  м. 02.2019 г.)
  • за летен семестър (м. 03.2019 г. -   м. 07.2019 г.)

Размерът на стипендиите на общо основание /успех и/или доход/ е :

  • от 6.00 до 5.50 - 120 лв.
  • от 5.49 до 5.00 - 100 лв.
  • от 4.99 до 4.00 - 80 лв.

Стипендиите за студенти, обучаващи се в специалности от приоритетни професионални направления се отпускат за един семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно. Месечната стипендия е в размер на 70 лв.

  • за зимен семестър (м. 10.2018 г.  -  м. 02.2019 г.)
Последна промяна: 2018-11-30