Брой студенти по факултети за стипендии на общо основание:

Факултет брой студенти подадени
бройки брой сума успех
Обществено здраве, здравни грижи и спорт 475 142 0.13 61.75 73 10950 5.61
Правно-исторически факултет 1047 234 0.13 136.11 140 21000 5.55
Природо-математически факултет 448 106 0.13 58.24 67 9900 5.44
Стопански факултет 545 151 0.13 70.85 81 12150 5.55
Технически факултет 364 69 0.13 47.32 56 7540 4.83
Факултет по изкуствата 376 121 0.13 48.88 57 8550 5.76
Факултет по педагогика 880 94 0.13 114.4 94 11410 4
Филологически факултет 321 86 0.13 41.73 50 7500 5.71
Философски факултет 241 79 0.13 31.33 41 6150 5.73

4697 1082

659 95150
Последна промяна: 2020-04-21