Класиране за Стипендия за учебната 2017/2018 Зимен семестър наЧуждестранен студент
Входящ № Име Факултетен номер Курс Специалност Факултет (Кратко наименование)
1 16 Саша Величков 15300321017 3 Английска филология ФФ
2 19 Милош Младенов 16550421055 2 Компютърни системи и технологии ТФ
3 21 Владислав Кирилович Пустовойт 15350221023 3 Социология ФсФ
4 22 Катерина Каламадевска 15350221017 3 Социология ФсФ
5 23 Кристина Миланов 15350221025 3 Социология ФсФ
6 27 Мехрудин Шабани 15250121017 3 Информатика ПМФ
7 28 Верица Арсов 15200321219 3 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
8 38 Евгения Олександривна Руденко 15350121018 3 Философия ФсФ
9 39 Малина Трайкова 15350321084 3 Психология ФсФ
10 46 Николия Малиновска 16500221018 2 Логопедия ФОЗС
11 49 Марио Айтарски 16250121015 2 Информатика ПМФ
12 50 Андрияна Андонов 16100131071 2 Право ПИФ
13 54 Глигорчо Симевски 16150221065 2 Туризъм СФ
14 58 Стефани Цветковска 15300321021 3 Английска филология ФФ
15 60 Тамара Ангеловска 16300421013 2 Приложна лингвистика (английски език и немски език) ФФ
16 62 Ивона Йовановска 15150421001 3 Международни икономически отношения СФ
17 65 Никола Горгиевски 16350221028 2 Социология ФсФ
18 73 Адем Мета 15350321083 3 Психология ФсФ
19 81 Андрияна Николова 16200321084 2 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
20 82 Деян Петров 15300421026 3 Приложна лингвистика (английски и руски език) ФФ
21 83 Тамара Петровска 14400221014 4 Култура и медии ФИ
22 89 Йована Георгиев 16251121025 2 Медицинска химия ПМФ
23 94 Танкица Стоянова 14400821006 4 Актьорско майсторство ФИ
24 95 Нина Гогова 16500221017 2 Логопедия ФОЗС
25 98 Атина Превенда 14300531004 5 Балканистика ФФ
26 99 Деян Цветков 15400621002 3 Филмов и телевизионен монтаж ФИ
27 100 Дина Иванов 16550521021 2 Педагогика на обучението по технологии и предприемачество ТФ
28 109 Евгения Петривна Анастасова 15200321225 3 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
29 110 Маргарита Анакиев 15300421031 3 Приложна лингвистика (английски и руски език) ФФ
30 111 Сръджан Миладинов 17400821005 1 Актьорско майсторство ФИ
31 117 Димитри Карафили 14150121074 4 Стопанско управление СФ
32 118 Климентина Стойковска 15400421004 3 Филмова и телевизионна режисура ФИ
33 119 Симона Петрова 16200221054 2 Физическо възпитание и спорт ФП
34 120 Бояна Петровска 15300421002 3 Приложна лингвистика (английски и немски език) ФФ
35 121 Виктория Петровска 16150321055 2 Обучение по професионално направление Икономика СФ
36 122 Мария Иванивна Чекмарьова 15100321049 3 Международни отношения ПИФ
37 123 Даница Стоянова 16400321012 2 Мода ФИ
38 127 Магдалена Фиданска 17251421050 1 Информационни системи и технологии ПМФ
39 128 Каролина Гьоргиевска 15400621011 3 Филмов и телевизионен монтаж ФИ
40 129 Ана Стоичков 15251121017 3 Медицинска химия ПМФ
41 133 Зоран Ристов 16250121018 2 Информатика ПМФ
42 134 Никола Насев 16150221016 2 Туризъм СФ
43 136 Фросина Йовановска 16150321131 2 Обучение по професионално направление Икономика СФ
44 137 Ненад Милев 17300421019 1 Приложна лингвистика (английски език и френски език) ФФ
45 138 Деян Груев 16250721001 2 Физика и математика ПМФ
46 142 Тамара Полизовска 16300421038 2 Приложна лингвистика (английски език и немски език) ФФ
47 145 Никола Тасич 17150221054 1 Туризъм СФ
48 147 Анна Сергиивна Черновол 17100221038 1 Публична администрация ПИФ
49 150 Ангела Зелничка 16500221019 2 Логопедия ФОЗС
50 151 Бояна Митевска 16500121033 2 Социални дейности ФОЗС
51 153 Ясна Стойнев 16400721004 2 Българска народна хореография ФИ
52 155 Кристина Папалиска 14500321044 4 Кинезитерапия ФОЗС
53 156 Ганна Петривна Алачева 16401521012 2 Съвременна хореография ФИ
54 159 Оксана Борисова Пономарьова 16300421037 2 Приложна лингвистика (английски език и руски език) ФФ
55 160 Славица Стоичков 17200321118 1 Предучилищна педагогика и чужд език ФП
56 161 Матилда Богословов 17400721008 1 Българска народна хореография ФИ
57 162 Сандра Стоименов 15401221015 3 Изобразително изкуство ФИ
58 164 Сара Бошначка 16150321052 2 Обучение по професионално направление Икономика СФ
59 174 Теодора Тасев 16100421043 2 Връзки с обществеността ПИФ
60 176 Александар Момчилов 16100421045 2 Връзки с обществеността ПИФ
61 178 Андрей Ангеловски 17400221009 1 Култура и медии ФИ
62 179 Луция Георгиевска 16100421046 2 Връзки с обществеността ПИФ
63 180 Саше Урдовски 15400821001 3 Актьорско майсторство ФИ
64 181 Яни Колчаку 17150221052 1 Туризъм СФ
65 184 Кристина Василивна Проданова 17400421008 1 Филмова и телевизионна режисура ФИ
66 185 Каролина Георгиева 17300421012 1 Приложна лингвистика (английски език и немски език) ФФ
67 190 Дарко Тимчевски 17550521016 1 Педагогика на обучението по технологии и предприемачество ТФ
68 191 Боян Стоичовски 16400221010 2 Култура и медии ФИ
69 192 Панде Веляни 17150321033 1 Финанси СФ
70 194 Ивана Сандев 13300131004 4 Славянска филология ФФ
71 197 Сотир Вангелофски 17150221050 1 Туризъм СФ
72 213 Алдо Бала 14150221122 4 Туризъм СФ
73 220 Саница Левковска 17400341004 1 Маркетинг и реклама в модния дизайн ФИ
74 223 Живко Волкани 17200321228 1 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
75 228 Александар Илиевски 17550421059 1 Компютърни системи и технологии ТФ
76 231 Милица Тричкович 14500121051 4 Социални дейности ФОЗС
77 232 Антон Володимирович Питалев 17400621011 1 Филмов и телевизионен монтаж ФИ
78 254 Александра Кацарска 14350221034 4 Социология ФсФ
79 255 Теодора Крстев 14350221037 4 Социология ФсФ
80 282 Рейхан Абди 14150321240 4 Обучение по професионално направление Икономика СФ
81 285 Златко Шонтевски 17100321030 1 Международни отношения ПИФ
82 286 Анна Иванивна Караджова 16400321013 2 Мода ФИ
83 312 Алина Викторивна Карагенова 16400321014 2 Мода ФИ
84 329 Виолета Доне 16150321067 2 Обучение по професионално направление Икономика СФ
85 336 Мартина Алагьозовска 17100131097 1 Право ПИФ
86 343 Александар Спасов 17100221039 1 Публична администрация ПИФ
87 344 Артур Суренович Меграбян 16100321033 2 Международни отношения ПИФ
88 350 Ивана Владимиров 17150321034 1 Финанси СФ
89 392 Орце Падешки 15500421029 3 Спорт ФОЗС
90 394 Яна Вячеславивна Евенко 17400321012 1 Мода ФИ
91 405 Ана Белчовска 17200321505 1 Специална педагогика ФП
92 409 Марио Петровски 17100321029 1 Международни отношения ПИФ
93 427 Саня Петрова 14150321231 4 Обучение по професионално направление Икономика СФ
94 434 Бранко Гьоргев 17500421041 1 Спорт ФОЗС
95 436 Данийел Пенев 16300421011 2 Приложна лингвистика (английски език и немски език) ФФ
96 441 Кристина Стоянов 15250121020 3 Информатика ПМФ
97 442 Андрияна Стояновска 17150321143 1 Счетоводство и контрол СФ
98 443 Мария Богданова 15150321248 3 Обучение по професионално направление Икономика СФ
99 444 Татяна Стояновска 17150321032 1 Финанси СФ
100 445 Александра Ивановска 15150321097 3 Обучение по професионално направление Икономика СФ
101 446 Сара Петровска 17150321146 1 Счетоводство и контрол СФ
102 463 Магдалена Мановска 14250121037 4 Информатика ПМФ
103 473 Христина Янева 15150321104 3 Обучение по професионално направление Икономика СФ
104 474 Йордан Мицковски 17550421060 1 Компютърни системи и технологии ТФ
105 477 Ксения Валентиновна Вербанова 16150221051 2 Туризъм СФ
106 478 Валентина Викторивна Касап 16150221080 2 Туризъм СФ
107 479 Катарина Момчилов 13300131002 4 Славянска филология ФФ
108 493 Анести Аго 17250821002 1 Математика и информатика ПМФ
109 506 Даниел Цветковски 17400221008 1 Култура и медии ФИ
110 508 Исидор Величковски 17400421003 1 Филмова и телевизионна режисура ФИ
111 515 Блаже Страторски 17150321145 1 Счетоводство и контрол СФ
112 519 Филип Цветковски 17550421064 1 Компютърни системи и технологии ТФ
113 520 Християн Белчовски 17150321035 1 Финанси СФ
114 522 Симона Васева 17200321223 1 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
115 524 Нена Захарийев 17200321224 1 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
116 531 Светлана Димитровска 17350221019 1 Социология ФсФ
117 534 Катерина Димитровска 17300421013 1 Приложна лингвистика (английски език и немски език) ФФ
118 535 Наталия Захариева 17400321013 1 Мода ФИ
119 554 Гйерги Сотирофски 17250121005 1 Информатика ПМФ
120 566 Филип Маджовски 16150221066 2 Туризъм СФ
121 573 Гьорги Янушев 16150421021 2 Международен бизнес СФ
122 593 Венцо Велиновски 16250121016 2 Информатика ПМФ
123 595 Сърджан Йованчов 15400421006 3 Филмова и телевизионна режисура ФИ
124 597 Сара Тренчовска 17200321417 1 Социална педагогика ФП
125 601 Олена Миколаивна Яросли 17100321031 1 Международни отношения ПИФ
126 622 Наум Младеновски 17350421011 1 Политология ФсФ
127 631 Александар Дончовски 17250121004 1 Информатика ПМФ
128 632 Боян Ивановски 17150321148 1 Счетоводство и контрол СФ
129 634 Даме Иванов 17150321149 1 Счетоводство и контрол СФ
130 638 Дмитро Анатолийович Труфкин 14401021011 4 Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене) ФИ
131 648 Даница Бранкович 14100321057 4 Международни отношения ПИФ
132 669 Валерия Вангелова 17200321416 1 Социална педагогика ФП
133 674 Кети Цоневска 14350421012 4 Политология ФсФ
134 688 Евгений Костянтинович Кичев 17250121007 1 Информатика ПМФ
135 743 Иван Доневски 16400141301 1 Интернет, нови медии и култура ФИ
136 806 Елерт Бала 17100131120 1 Право ПИФ
137 891 Юлиан Костреци 16100641007 2 Европейска интеграция ПИФ
138 1187 Иван Димитров 17150221048 1 Туризъм СФ
139 Любен Леонов Накев 17401121011 1 Педагогика на музикалното изкуство ФИ
140 Наталия Ивановна Морар 17150241023 1 МТТАД СФ
141 Олесея Паслари 17150241022 1 МТТАД СФ
142 Драяна Василев 17150241010 1 Международен туризъм СФ
143 Дияна Таушанска 17300341008 1 Превод и съвременна англоезична литература ФЛ
144 Синиша Петров 17251421054 1 Информационни системи и технологии ПМФ
145 Богдан Гогунский 17400421005 1 Филмова и ТВ операторство ФИ
146 Маряна Ставре 17350321043 1 Психология ФсФ
147 Андриана Ангеловска 17150221049 1 Туризъм СФ
148 Магдалена Миленковска 17150121018 1 Международен бизнес СФ
Последна промяна: 2017-11-20