Класиране за Стипендия за учебната 2017/2018 Зимен семестър По право:Студент с ТЕЛК р-ние над 50%
Входящ № Име Факултетен номер Курс Специалност Факултет (Кратко наименование)
1 1 Юлия Георгиева Янчева 16300421001 2 Приложна лингвистика (английски език и немски език) ФФ
2 3 Адем Адем Саид 16251421001 2 Информационни системи и технологии ПМФ
3 12 Емануела Емилова Стоева 17350321001 1 Психология ФсФ
4 17 ИВАН АНЕВ РУСИНОВ 15500121022 3 Социални дейности ФОЗС
5 18 Живка Томова Филчева 16200321052 2 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
6 32 Тереза Валентинова Стефанова 16500121036 2 Социални дейности ФОЗС
7 51 АТАНАС ИВАНОВ ЖИШЕВ 14350321038 4 Психология ФсФ
8 64 РАДОСЛАВА ИВАНОВА ГИЗДОВА 14200321029 4 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
9 85 АСЯ АЛЕКСАНДРОВА КОСТОВА 14300221021 4 Българска филология ФФ
10 93 ЛЪЧЕЗАР МАРИАНОВ УЗУНОВ 17550421020 1 Компютърни системи и технологии ТФ
11 97 ЕЛИЦА АНЕЛИЕВА ТРИФОНОВА 15350321045 3 Психология ФсФ
12 114 Соня Кирилова Станчева 15401321004 3 Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене) ФИ
13 115 Кирил Георгиев Гунчев 15401621003 3 Електронни технологии в музиката ФИ
14 130 Петко Ангелов Чаушев 17550221011 1 Комуникационна техника и технологии ТФ
15 163 ИВАЙЛА ИВАНОВА ТУМБЕВА 15150221058 3 Туризъм СФ
16 166 СНЕЖАНА НИКОЛАЕВА ГОГОВА 16150221031 2 Туризъм СФ
17 196 Марио Сергеев Стоянов 16100131056 2 Право ПИФ
18 199 Мартин Илиев Шотев 17150341005 1 Финанси СФ
19 202 Радостина Георгиева Иванова 14200321406 4 Социална педагогика ФП
20 208 Елена Георгиева Ангелова 17400221001 1 Култура и медии ФИ
21 235 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ДАМЯНОВ 15500121017 3 Социални дейности ФОЗС
22 276 Величка Шибилова Борисова 16200321227 2 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
23 341 Невсе Камбер Арнауд 13150321047 4 Обучение по професионално направление Икономика СФ
24 368 Биляна Благоева Петкова 16500321008 2 Кинезитерапия ФОЗС
25 370 Цветелина Генова Аврамова 16401421010 2 Култура и културен туризъм СФ
26 386 Румен Иванов Трендафилов 16401421011 2 Култура и културен туризъм СФ
27 403 Борислав Емилов Николов 14400721003 4 Българска народна хореография ФИ
28 429 МАРТИН ПЕТРОВ ЛИСИГЕРСКИ 17401221002 1 Педагогика на обучението по изобразително изкуство ФИ
29 460 Натали Антонова Ангелова 14150221100 4 Туризъм СФ
30 507 МИРОСЛАВ МИРЧЕВ ВАСИЛЕВ 14250421016 4 Екология и опазване на околната среда ПМФ
31 574 ФЕИМ ИБРЯМ ФЕИМ 14100131024 4 Право ПИФ
32 790 Даниел Антонов Гогов 15500421013 3 Спорт ФОЗС
33 826 Камен Георгиев Цинцев 17251421034 1 Информационни системи и технологии ПМФ
34 852 Николай Божидаров Конев 17550321010 1 Електроника ТФ
35 861 Йордан Бойков Троянов 17400621010 1 Филмов и телевизионен монтаж ФИ
36 932 КАТЯ КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА 15100131065 3 Право ПИФ
37 1134 Християн Иванов Христов 15200221065 3 Физическо възпитание и спорт ФП
Класиране за Стипендия за учебната 2017/2018 Зимен семестър По право:Студент без двама родители
Входящ № Име Факултетен номер Курс Специалност Факултет (Кратко наименование)
1 20 Паунка Костадинова Костадинова 13100131087 5 Право ПИФ
2 26 Боян Боянов Христов 17550441001 1 Компютърни системи и технологии ТФ
3 74 Красимир Георгиев Ангелов 14350321017 4 Психология ФсФ
4 84 Тинка Чавдарова Калпачка 13250421037 4 Екология и опазване на околната среда ПМФ
5 274 Десислава Димитрова Бурова 14300321028 4 Английска филология ФФ
6 287 ВЕСЕЛА ИВАНОВА МИТОВА 16500121020 2 Социални дейности ФОЗС
7 317 Християн Василев Цветков 14200221078 4 Физическо възпитание и спорт ФП
8 347 ИВАЙЛО ИВАЙЛОВ ОГНЯНОВ 17100131022 1 Право ПИФ
9 532 Христо Кирилов Ивановски 14250121011 4 Информатика ПМФ
10 911 Дафина Асенова Гърнева 17300621004 1 Английски език и етнология ФФ
Класиране за Стипендия за учебната 2017/2018 Зимен семестър По право:Студенти с двама родители с трайни увреждания
Входящ № Име Факултетен номер Курс Специалност Факултет (Кратко наименование)
1 193 Марина Маринова Ташова 15300321013 3 Английска филология ФФ
Класиране за Стипендия за учебната 2017/2018 Зимен семестър По право:Студенти само с един родител, който е с трайни увреждания
Входящ № Име Факултетен номер Курс Специалност Факултет (Кратко наименование)
1 10 Божидар Валентинов Георгиев 17550441003 1 Компютърни системи и технологии ТФ
2 66 ДАЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА ГРЪКОВА 15250521003 3 География и история ПМФ
3 76 Ива Катева Паргова 15300421023 3 Приложна лингвистика (английски и гръцки език) ФФ
4 102 ВАСИЛ ЗДРАВКОВ ВАСИЛЕВ 15150321079 3 Обучение по професионално направление Икономика СФ
5 140 Силвана Кирилова Кибарова 13100131103 5 Право ПИФ
6 144 Радостина Христова Йосифова 16100131139 2 Право ПИФ
7 167 Фатме Алиризова Капсъзова 16100321003 2 Международни отношения ПИФ
8 218 Весела Милчова Зарева 16150321061 2 Обучение по професионално направление Икономика СФ
9 256 ИВАНКА ВИКТОРОВА КЬОСЕВА 10457 1 Счетоводство и контрол СФ
10 346 ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА ТЕМЕЛКОВА 15200221013 3 Физическо възпитание и спорт ФП
11 366 Илияна Илиева Николчова 17200321401 1 Социална педагогика ФП
12 412 Йорданка Лилова Найденова 14500121046 4 Социални дейности ФОЗС
13 707 ГАБРИЕЛА НИКОЛАЕВА СТОИЧКОВА 16200321415 2 Социална педагогика ФП
14 887 ГАБРИЕЛА СЛАВЕЕВА ХРИСТОВА 17200321081 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
15 1229 Борис Николаев Цветков 15100621005 3 Европеистика ПИФ
Класиране за Стипендия за учебната 2017/2018 Зимен семестър По право:Студент от ДДЛРГ
Входящ № Име Факултетен номер Курс Специалност Факултет (Кратко наименование)
1 141 МЕХМЕД РЕДЖЕП АЛИШ 14100221023 4 Публична администрация ПИФ
2 143 АЛИШ ИБРАХИМОВ РЪДЖОВ 17250421018 1 Екология и опазване на околната среда ПМФ
3 188 Мехмед Ибрахим Салих 17250421019 1 Екология и опазване на околната среда ПМФ
4 189 Ахмед Салих Орхан 16250421022 2 Екология и опазване на околната среда ПМФ
5 319 САЛИХ РЕДЖЕП БИКОВ 15150321112 3 Обучение по професионално направление Икономика СФ
6 428 Найле Джемал Бикова 14100421009 4 Връзки с обществеността ПИФ
7 513 АТИДЖЕ САЛИХ МАНЗУРСКА 15150121019 3 Стопанско управление СФ
8 514 ФАТИМЕ МУСА МАНЗУРСКА 15150121021 3 Стопанско управление СФ
9 541 ВЕРХАТ АЛИШОВ ФРЪНДЕВ 15150321184 3 Обучение по професионално направление Икономика СФ
10 565 ФАТМЕ ИБРАХИМОВА КУНГЬОВА 15300221017 3 Българска филология ФФ
11 568 Емине Аки Бодева 15300621004 3 Английски език и етнология ФФ
12 621 ИЛИЯ ПАВЛОВ ГЛАВИНОВ 15350321047 3 Психология ФсФ
13 664 АЛИ МЕХМЕД ХЪЙРОЛА 16550421010 2 Компютърни системи и технологии ТФ
Последна промяна: 2017-11-20