Класиране за Стипендия за учебната 2017/2018 Зимен семестър По право:Студентка майка
Входящ № Име Факултетен номер Курс Специалност Факултет (Кратко наименование)
1 2 Мария Кирилова Солакова 14350321060 4 Психология ФсФ
2 4 Беатрис Радославова Радославова 15400221001 3 Култура и медии ФИ
3 5 Златка Атанасова Петкова 17200321005 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
4 6 СИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА 15500121018 3 Социални дейности ФОЗС
5 7 Кристина Илиева Джунова 15550121020 3 Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия ТФ
6 8 Десислава Владимирова Гошева 14150321139 4 Счетоводство и контрол СФ
7 9 Александра Христова Василева 14150321138 4 Обучение по професионално направление Икономика СФ
8 11 Таня Страхилова Манчева 14350221058 4 Социология ФсФ
9 13 Даниела Кирилова Марушкина 15350321010 3 Психология ФсФ
10 14 Татяна Веселинова Пашова 14100221054 4 Публична администрация ПИФ
11 15 Василка Орлинова Иванова 15500221014 3 Логопедия ФОЗС
12 24 Александрина Георгиева Стойнева 13300131006 4 Славянска филология ФФ
13 25 Михаела Крумова Михайлова 13100131127 5 Право ПИФ
14 29 Яна Костадинова Уручева 14150321082 4 Обучение по професионално направление Икономика СФ
15 30 Елица Иванова Кръстева 14200321513 4 Специална педагогика ФП
16 31 Соня Николаева Димитрова 14150321110 4 Обучение по професионално направление Икономика СФ
17 33 Капка Емилова Владимирова 17350221003 1 Социология ФсФ
18 34 Биляна Йорданова Пешева 17500621033 1 Медицинска сестра ФОЗС
19 35 Гергана Христова Чапкънова 14150121011 4 Стопанско управление СФ
20 36 Надка Николова Гранзова 17500521008 1 Акушерка ФОЗС
21 37 Вирджиния Малинова Велкова 14300221008 4 Българска филология ФФ
22 40 Златка Мартинова Гиздова 16200321118 2 Предучилищна педагогика и чужд език ФП
23 41 Иванка Томова Гущерова 16200321138 2 Предучилищна педагогика и чужд език ФП
24 42 Радка Василева Кятипова-Христова 15100131149 3 Право ПИФ
25 43 Марина Христова Табачка 14350221040 4 Социология ФсФ
26 44 Виолета Милкова Самарджиева 14300421024 4 Приложна лингвистика (английски и гръцки език) ФФ
27 45 Марияна Тодорова Станкова 17500621009 1 Медицинска сестра ФОЗС
28 47 Михаела Василева Данаилова 14450111120 4 Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия ТФ
29 48 Димитрина Георгиева Полежанова 15500521010 3 Акушерка ФОЗС
30 52 Ирена Тодорова Илиева 14200121036 4 Техника, технологии и предприемачество ФП
31 53 Нина Василева Младенова 14200121022 4 Техника, технологии и предприемачество ФП
32 55 Кристина Валериева Бакалска 14100221020 4 Публична администрация ПИФ
33 56 Флора Емилова Димитрова 14200321039 4 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
34 57 Виолета Спасова Яжекова 17500521019 1 Акушерка ФОЗС
35 59 Рая Ангелова Милчева 17200321606 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
36 61 Гергана Красимирова Уотърс 16300421019 2 Приложна лингвистика (английски език и френски език) ФФ
37 63 Цветелина Генчева Николова 17401841001 1 Актьор за кино и телевизия ФИ
38 68 Ваня Любомирова Мутафчийска 14100421021 4 Връзки с обществеността ПИФ
39 69 Даниела Стоянова Тушлекова 15200321092 4 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
40 70 АДИЛЕ НАДЖИМИЕВА ПОМАКОВА 15200321112 3 Предучилищна педагогика и чужд език ФП
41 71 Вероника Костадинова Атанасова 17200321070 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
42 72 Силвия Симеонова Димитрова 16200321210 2 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
43 75 Йоана Иванова Войнова 15350121022 3 Философия ФсФ
44 77 Боряна Василева Калайджийска 15150321024 3 Обучение по професионално направление Икономика СФ
45 78 Елена Руменова Руменова 15100421022 3 Връзки с обществеността ПИФ
46 79 Гергана Костадинова Евтимова 14100321053 4 Международни отношения ПИФ
47 80 Борислава Ананасова Терзийска 16200341752 2 Образователен мениджмънт ФП
48 87 Камелия Ангелова Костова 14500121039 4 Социални дейности ФОЗС
49 88 Севина Альошова Джонева 15200321082 3 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
50 90 Венеса Иванова Стоянова 16100221021 2 Публична администрация ПИФ
51 91 Надежда Методиева Колибарска 14400221009 4 Култура и медии ФИ
52 92 Ани Василева Джамбазова 14200321042 4 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
53 96 Камелия Йорданова Орманлийска 15200321003 3 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
54 101 Катя Йорданова Станоева 15200321001 3 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
55 103 САШКА ЙОРДАНОВА СТАНОЕВА 15200321024 3 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
56 104 Ивета Валентинова Попова 14200321027 4 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
57 105 Цветелина Владимирова Атанасова 16200321089 2 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
58 106 Елизабет Мартинова Георгиева 15100221004 3 Публична администрация ПИФ
59 107 Павлина Иванова Райчева 100596 4 Публична администрация ПИФ
60 108 Соня Петрова Каракиева 14300221039 4 Българска филология ФФ
61 112 Галя Методиева Ненкова 14100221007 4 Публична администрация ПИФ
62 113 Моника Евгениева Валеова 15500621002 3 Медицинска сестра ФОЗС
63 116 Величка Здравкова Ангелова 14150321014 4 Счетоводство и контрол СФ
64 124 Вяра Алексеева Василева 14400621005 4 Филмов и телевизионен монтаж ФИ
65 125 Ирена Георгиева Пандева 14350221055 4 Социология ФсФ
66 126 Евгения Занкова Дедьова 17250941201 1 Химия и екология ПМФ
67 131 ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА 14200321323 3 Педагогика и образователен мениджмънт ФП
68 132 Илиана Любенова Тахчийска 16500221004 2 Логопедия ФОЗС
69 135 Радостина Атанасова Грозданова 14300221001 4 Българска филология ФФ
70 139 Ралица Людмилова Каменова 14300221002 4 Българска филология ФФ
71 146 Силвия Ясенова Младенова 17200341011 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
72 148 Атанаска Иванова Бухлева 13200321127 4 Обучение по професионално направление Педагогика ФП
73 149 Евелина Христова Котева 17251021003 1 Физика ПМФ
74 152 Кристина Христианова Иванова 14350221014 4 Социология ФсФ
75 157 ЗОРНИЦА ЙОРДАНОВА ГАЛЧЕВА 11605 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
76 158 Димитрина Николаева Дечева 14200321421 4 Социална педагогика ФП
77 165 Кристина Йорданова Лозанска 14100221025 4 Публична администрация ПИФ
78 168 Мария Иванова Шаварска 10250221093 4 Компютърни системи и технологии ТФ
79 169 Елена Василева Керефеина 16200321074 2 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
80 170 Гергана Христова Балабанова 16200321088 2 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
81 171 Станислава Богомилова Стоянова-Тодорова 16100131127 2 Право ПИФ
82 172 СТЕФАНИ КРАСИМИРОВА СОТИРОВА 16500521005 2 Акушерка ФОЗС
83 173 КАЛИНА АНГЕЛОВА ВЕЛКОВА 15200321309 3 Педагогика и образователен мениджмънт ФП
84 182 Антоанета Боянова Асенова 15500121001 3 Социални дейности ФОЗС
85 183 Елизабет Боянова Захариева 15500121004 3 Социални дейности ФОЗС
86 186 Силвия Алексиева Мазнеова 16200321127 2 Предучилищна педагогика и чужд език ФП
87 187 ИРЕНА КИРИЛОВА РАВНАЧКА 15200321120 3 Предучилищна педагогика и чужд език ФП
88 198 СТАНИСЛАВА ИВАНОВА КОРЧЕВА 15251121005 3 Медицинска химия ПМФ
89 200 Ася Славчова Максимова 15200321025 3 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
90 201 Виктория Димитрова Димитрова 17200321001 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
91 203 Костадинка Малинова Трайкова 14200321413 4 Социална педагогика ФП
92 204 Найле Османова Узун 17200321121 3 Предучилищна педагогика и чужд език ФП
93 205 Димитрина Георгиева Бирова 14100421045 4 Връзки с обществеността ПИФ
94 206 Ивелина Георгиева Тачова 14100421016 4 Връзки с обществеността ПИФ
95 207 Емануела Иванова Кирилова 16200321009 2 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
96 209 ГАБРИЕЛА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА 14200321418 4 Социална педагогика ФП
97 210 Зорница Валериева Иванова 14100221070 4 Публична администрация ПИФ
98 211 Виктория Станиславова Николова 15100131085 3 Право ПИФ
99 212 Силвия Красимирова Шупльова 14250221067 4 Компютърни системи и технологии ТФ
100 214 Карина Руменова Николова 15150321207 3 Обучение по професионално направление Икономика СФ
101 215 Благовеста Иванова Шайкова 14200321036 4 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
102 216 Марияна Благоева Кръстева 14150321012 4 Счетоводство и контрол СФ
103 217 Мария Иванова Боюклийска 15200321032 3 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
104 219 Нора Христова Димитрова 13100131012 5 Право ПИФ
105 221 Янка Янчева Христова 15200321418 3 Социална педагогика ФП
106 222 Цветелина Валентинова Христова 14100131014 5 Право ПИФ
107 224 Йорданка Илиева Никова 17200341057 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
108 225 Ваня Ивайлова Георгиева 17350321006 1 Психология ФсФ
109 226 Светла Божинова Самарджиева 17500621015 1 Медицинска сестра ФОЗС
110 227 Василена Красимирова Иванова-Стефанова 17200341039 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
111 229 Биляна Емилова Благоева 15350321041 3 Психология ФсФ
112 230 Цветелинка Белвинова Ангелова 14100131103 4 Право ПИФ
113 240 Айше Даутева Башова 17200341056 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
114 242 Айше Сабриова Куньова 17500621030 1 Медицинска сестра ФОЗС
115 243 Емине Сабриова Куньова 17500621024 1 Медицинска сестра ФОЗС
116 245 Илияна Стоянова Трендафилова 16200321085 2 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
117 247 Гълъбина Пламенова Канджева 17500621016 1 Медицинска сестра ФОЗС
118 250 Надя Владимирова Филчева 17550121020 1 Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия ТФ
119 253 Биляна Ваньова Хаджийска 17200341404 1 Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст ФП
120 258 Дафина Христова Кисимова 17200321621 3 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
121 264 Валери Каменова Караджова 14500221005 4 Логопедия ФОЗС
122 268 Антония Росенова Ганчева 16100321004 2 Международни отношения ПИФ
123 277 Яница Кръстьова Дзокова 14200321113 4 Предучилищна педагогика и чужд език ФП
124 278 Даниела Стоицова Тричкова 15200321011 3 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
125 291 Елизабета Володиева Илиева-Борисова 14150121021 4 Стопанско управление СФ
126 301 Надя Иванова Йорданова 17500621041 1 Медицинска сестра ФОЗС
127 306 Величка Василева Марянска 15150321169 3 Обучение по професионално направление Икономика СФ
128 308 Таня Ангелова Чифлигарска 17200341014 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
129 314 Кристина Радославова Коларова 14500121044 4 Социални дейности ФОЗС
130 323 Кристина Александрова Петрова 14450111135 4 Моделиране, технологии и мениджмънт в шевното производство ТФ
131 328 Йоана Емилова Влахова 14450111125 4 Моделиране, технологии и мениджмънт в шевното производство ТФ
132 355 Десислава Павлова Благова 17200341717 1 Образователен мениджмънт ФП
133 357 Станислава Иванова Илиева 17500521002 1 Акушерка ФОЗС
134 358 Пембе Ахмедова Пильоева 15200321121 3 Предучилищна педагогика и чужд език ФП
135 359 Ивана Йорданова Сиракова 14150321035 4 Счетоводство и контрол СФ
136 362 Изабела Кръстева Камишева 17200341410 1 Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст ФП
137 363 Мариела Асенова Златанова 15150321125 3 Обучение по професионално направление Икономика СФ
138 364 Катя Василева Божинова 17200341409 1 Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст ФП
139 365 Мая Василева Стойнева 14100421007 4 Връзки с обществеността ПИФ
140 373 Йорданка Иванова Шаламанова 17300241007 1 Филологически аспекти на работа в медиите ФФ
141 377 Радослава Георгиева Дацова 15400221015 3 Култура и медии ФИ
142 380 Милена Руменова Божанова 16100221017 2 Публична администрация ПИФ
143 381 Лидия Любомирова Вулева 15150321036 3 Обучение по професионално направление Икономика СФ
144 387 Нелка Христова Лазарова 14150321095 4 Обучение по професионално направление Икономика СФ
145 395 СЕЛИНА НЕДЖАТИЕВА ШЕНГОВА 15500321032 3 Кинезитерапия ФОЗС
146 396 Инес Владимирова Натина 16200321112 2 Предучилищна педагогика и чужд език ФП
147 401 Веселина Ивайлова Лазарова 16500521007 2 Акушерка ФОЗС
148 408 Радостина Христова Иванова - Грозданова 13300221002 4 Българска филология ФФ
149 411 Теодора Павлова Василева 17150321112 1 Счетоводство и контрол СФ
150 413 Василена Йорданова Крумова 16200321403 2 Социална педагогика ФП
151 414 Десислава Веселинова Рангелова 15200321007 3 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
152 417 Нефисе Шукриева Ходжова 17200321630 3 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
153 431 Фатиме Сали Тибер 16550521019 2 Педагогика на обучението по технологии и предприемачество ТФ
154 440 Полина Илиева Стойчева 15200321300 3 Педагогика и образователен мениджмънт ФП
155 447 Даниела Иванова Паскалчева 14300221025 4 Българска филология ФФ
156 448 Зоя Евлогиева Георгиева 10350221064 4 Социология ФсФ
157 449 Михаела Емилова Иванова 15150321108 3 Обучение по професионално направление Икономика СФ
158 451 Гергана Тодорова Тасева 15200321122 3 Предучилищна педагогика и чужд език ФП
159 452 Диана Валентинова Георгиева 14150421021 4 Международни икономически отношения СФ
160 456 Милена Бисерова Въгленова 14200321326 4 Педагогика и образователен мениджмънт ФП
161 457 Рафие Исметова Бошнакова 14100221071 4 Публична администрация ПИФ
162 461 Зоя Петрова Колчева 17250441003 1 Екология и опазване на околната среда ПМФ
163 464 Василка Живкова Бранкова 17300841002 1 Българският език като чужд ФФ
164 469 Найле Исметова Гаваз 17300221005 1 Българска филология ФФ
165 470 Пембе Джеферова Хаджиева 16200321204 2 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
166 472 Василена Здравкова Аврамова 14150321119 4 Икономика на публичната сфера СФ
167 488 Диана Димитрова Станчева 14300321027 4 Английска филология ФФ
168 492 Нина Александрова Малчова 14300621009 4 Английски език и етнология ФФ
169 495 Таня Александрова Пенчева 14401421001 4 Култура и културен туризъм СФ
170 496 Дора Дамянова Зашева 14401421002 4 Култура и културен туризъм СФ
171 498 Гергана Николаева Георгиева 16300421036 2 Приложна лингвистика (английски език и гръцки език) ФФ
172 500 НИНА НИКОЛАЕВА ТАБАКОВА 14100131117 4 Право ПИФ
173 503 Цветелина Георгиева Карадачка 17550245005 1 Комуникационна техника и технологии ТФ
174 510 Елица Михайлова Никова 14100221079 4 Публична администрация ПИФ
175 512 Йоана Георгиева Кирилова 14100221077 4 Публична администрация ПИФ
176 516 Мариета Димитрова Димитрова 14100221078 4 Публична администрация ПИФ
177 527 Медиха Ибрахимова Бимбашова 14200321213 4 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
178 536 Живка Димитрова Дончева 17200321003 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
179 545 Гергана Тончева Крушалийска 14200321118 4 Предучилищна педагогика и чужд език ФП
180 546 Десислава Пламенова Павлова 15100221051 3 Публична администрация ПИФ
181 550 Вероника Емил Въжарова 15100131143 3 Право ПИФ
182 552 Фатме Мусова Факирска 14100421014 4 Връзки с обществеността ПИФ
183 558 Милка Борисова Узунова 14100221039 4 Публична администрация ПИФ
184 561 Петя Георгиева Вучова 17200341006 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
185 564 Любка Димитрова Стаменова 15200321212 3 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
186 567 Йоанна Павлова Атанасова 15100131163 3 Право ПИФ
187 570 ИРЕНА МИТКОВА СОЛАКОВА 14250121036 4 Информатика ПМФ
188 575 Невсе Муса Даргутева 17200341614 1 Специална педагогика ФП
189 577 Даниела Бориславова Шатева 17350221001 1 Социология ФсФ
190 581 Нора Димитрова Камарашка 15150321200 3 Обучение по професионално направление Икономика СФ
191 587 Алекса Валериева Стефанова 15100131127 3 Право ПИФ
192 588 Саня Пламенова Алексиева 15150321092 3 Обучение по професионално направление Икономика СФ
193 590 Тинка Иванова Кальонска 15150321091 3 Обучение по професионално направление Икономика СФ
194 598 Моника Стефанова Гущерова 14150321009 4 Счетоводство и контрол СФ
195 602 Мария Йорданова Грахльова 17200321622 3 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
196 603 Петранка Василева Костова 17200341062 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
197 611 Неда Никифорова Андонова 14350221022 4 Социология ФсФ
198 624 Гергана Александрова Цветанова 14150321107 4 Обучение по професионално направление Икономика СФ
199 628 Даниела Йорданова Георгиева 14350321048 4 Психология ФсФ
200 629 Иванка Сашева Колева 17200341331 1 Интеркултурно образование ФП
201 641 Доника Павлова Ташева 17200341003 1 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
202 644 Силвия Николова Чучкова 16200321128 2 Предучилищна педагогика и чужд език ФП
203 647 Яница Лобертова Петкова 15150321001 2 Обучение по професионално направление Икономика СФ
204 653 Аделина Алексеева Пещерска 14400721006 4 Българска народна хореография ФИ
205 654 Кристина Цачева Балтова-Иванова 14300221010 4 Българска филология ФФ
206 655 Мария Стойчева Терзиева 14100131012 5 Право ПИФ
207 657 Инна Иванова Златинова 16350321052 2 Психология ФсФ
208 668 Диана Кирилова Кирилова 14350321019 4 Психология ФсФ
209 670 Елена Иванова Кузманова 14200321306 4 Педагогика и образователен мениджмънт ФП
210 677 Вилиана Ивайлова Ибришимова 15150321069 3 Обучение по професионално направление Икономика СФ
211 682 Кръстина Георгиева Харалампиева 17500621004 1 Медицинска сестра ФОЗС
212 689 Деница Владимирова Войнова 14500221021 4 Логопедия ФОЗС
213 755 Гергана Стефанова Гущерова 14150321010 4 Счетоводство и контрол СФ
214 772 Красимира Димитрова Милчова 17500521020 1 Акушерка ФОЗС
215 794 Антоанина Христова Николова 15401021004 3 Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене) ФИ
216 799 Владислава Желязкова Асенова 17200341606 1 Специална педагогика ФП
217 807 Даниела Наскова Страхилова 14100131003 4 Право ПИФ
218 809 Бетина Станиславова Апостолова 17401841004 1 Актьор за кино и телевизия ФИ
219 817 Даниела Велкова Зарова 17251421022 1 Информационни системи и технологии ПМФ
220 823 Десислава Георгиева Ямалиева 15200321023 2 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
221 825 Соня Борисова Арнаудова 15200321004 2 Предучилищна и начална училищна педагогика ФП
222 829 Ваня Николаева Костадинова 16350221023 2 Социология ФсФ
223 846 Атидже Гюнерова Парушева 14200321207 4 Начална училищна педагогика и чужд език ФП
224 874 Аника Георгиева Павлова 16401521007 3 Съвременна хореография ФИ
225 984 БЕТИНА ГЕРАСИМОВА ПАВЛОВА 14500121028 4 Социални дейности ФОЗС
Последна промяна: 2017-11-20