Уважаеми студенти,

Във връзка с въведеното извънредно положение настъпиха промени относно приключване на учебната 2019/2020 г.

Информираме Ви, че изпитът по задължителната и избираема дисциплина "Спорт" ще се проведе онлайн чрез електронната платформа "Блекборд" https://dlearning.swu.bg/.

Всеки студент избира и попълва теста на съответната дисциплина "Спорт" - обща спорта подготовка, тенис на маса, волейбол, фитнес, футбол, народни хора и танци, на която е записан.

Тестът ще бъде активен само в деня на изпита - 8 юни 2020 г. или 15 юни 2020 г. (по избор на студента). Оценяването ще се осъществява на база попълнен онлайн тест.

Студентите освободени от ЗИД " Спорт" - зимен и летен семестър, трябва да изпратят сканирана епикриза от съответния лекуващ лекар, удостоверяваща наличието на заболяване, на имейл: nimago@swu.bg.

Последна промяна: 2020-05-20