Банкова сметка за такси на студенти в лева и валута

Банка: Общинска банка АД
IBAN: BG62SOMB91303160613000
BIC: SOMBBGSF

 

Набирателна сметка само за гаранции и депозити.

Банка: Общинска банка АД
IBAN: BG53SOMB91303360613000
BIC: SOMBBGSF

 

Сметката за Европейски проекти в EURO

Банка: Общинска банка АД
IBAN: BG97SOMB91303460613000
BIC: SOMBBGSF

Последна промяна: 2018-01-30