Отговорници на курсове по специалности във Факултет по изкуствата, в които се обучават студенти - чуждестранни граждани, за оперативно ръководство и контрол на административното и образователното обслужване са както следва:

за І курс - гл. ас. д-р Силвия Петрова
за ІІ курс - доц. Ралица Игнатова
за ІІІ курс - ас. Крум Иванов
за ІV курс - ас. Цветомира Съботинова


Последна промяна: 2014-06-04