Курсове по начална и специална военна подготовка през 2018 г.

На основание чл. 15, от Наредба приета с ПМС № 43 от 22.02.2013 г., Министерството на отбраната организира курсове за начална и специална военна подготовка. Обучението е доброволно и се осъществява на основание сключено споразумение между ЮЗУ "Неофит Рилски" и Министерството на отбраната.

Обучението в курсовете по специална военна подготовка се провежда само със студенти, успешно завършили курса "Начална военна подготовка". Изключение се прави за студентите, служили военна служба в редовете на Въоръжените сили на Република България. Финансовите разходи за обучението на студентите се осигуряват от бюджета на Министерството на отбраната.

Каталогът на курсовете е обявен на началната страница на Министерството на отбраната: www.mod.bg/bg/

Студентите желаещи да преминат курсовете по военна подготовка, трябва да подадат заявка в стая 103 на Ректората или на имейл адрес: sofi_tsvetanova@swu.bg в срок до 29 май 2018 г.

Последна промяна: 2018-05-10