Задължителният за всички докторанти в Университета курс по дисциплината "Английски език"  ще започне на 14.09.2020 г. (понеделник).

Докторантите, които ще вземат участие в тазгодишното обучение, ще бъдат разделени на групи. Разпределението по групи ще бъде извършено на 02.09.2020 г. (сряда) в Аулата на Първи учебен корпус (по време на задължителния курс по дисциплината "Подготовка и управление на проекти").

Информация относно началния час, мястото на провеждане и продължителността на курса по английски език ще бъде оповестена на сайта на университета, след като бъде направено разпределението на докторантите по групи.

Последна промяна: 2020-07-29