Факултет

Име, Презиме, Фамилия

Оценка

СтФ

Димитър Иванов Кенаров

Отличен 6,00

ФИ

Албена Димитрова Пунева

Отличен 6,00

ФЛФ

Александра Димитрова Клечорова

Отличен 6,00

ФП

Александър Георгиев Марков

Отличен 6,00

ТФ

Александър Евгениев Ганев

Отличен 6,00

ФИ

Анастас Викторов Ифандиев

Отличен 6,00

ФИ

Ангелина-Огняна Олегова Гочева

Отличен 6,00

ФЛФ

Благовест Христов Тодоров

Много добър 5,00

ФСФ

Благовеста Димитрова Дафкова-Ангелова

Много добър 5,00

ФП

Божидар Кирилов Николов

Много добър 5,00

ПИФ

Божидар Тодоров Чолаков

Много добър 5,00

ФИ

Валентин Илиев Гошев

Отличен 6,00

СтФ

Ваня Георгиева Маникатева

Отличен 6,00

ФСФ

Велина Владимирова Владимирова

Отличен 6,00

ФСФ

Венета Йорданова Десподска

Отличен 6,00

СтФ

Венетка Крумова Стефанова

Отличен 6,00

ФИ

Верка Янева Божкова

Много добър 5,00

СтФ

Виктория Антонова Тодорова

Много добър 5,00

ПИФ

Вили Валериева Вучева

Отличен 6,00

ПИФ

Виолета Пауновска

Добър 4,00

ПИФ

Галина Гълъбова Писарска

Много добър 5,00

ФСФ

Георги Андонов Шавулев

Отличен 6,00

ПМФ

Георги Илиев Митов

Много добър 5,00

ПИФ

Георги Тодоров Тодоров

Много добър 5,00

СтФ

Гергана Крумова Йочева

Отличен 6,00

ТФ

Давид Руменов Давидков

Много добър 5,00

ФИ

Данаил Марчелов Атанасов

Много добър 5,00

ФИ

Даниела Асенова Арсова

Много добър 5,00

ФИ

Десислав Петров Михайлов

Отличен 6,00

ТФ

Десислава Михайлова Александрова

Добър 4,00

ФОЗЗГС

Димитар Андреев

Много добър 5,00

ФСФ

Димитър Бойков Вучев

Много добър 5,00

ФИ

Евгения Генчова Михайлова

Отличен 6,00

ПИФ

Елена Александрова Колчева

Много добър 5,00

ФСФ

Елица Тихомирова Николова

Много добър 5,00

ПИФ

Живко Бойков Бойчев

Много добър 5,00

ФСФ

Зебиде Незамедин Ибраими

Много добър 5,00

ФСФ

Ибраим Ибраимов Мейзинев

Много добър 5,00

СтФ

Ивайло Стоянов Иванов

Много добър 5,00

ФЛФ

Ивана Пешич

Много добър 5,00

ТФ

Илиян Владимиров Иванов

Много добър 5,00

ПИФ

Йорданка Николова Нонева-Златкова

Отличен 6,00

ФСФ

Йорданка Стоилова Койчева

Много добър 5,00

ФП

Красимира Димитрова Николова

Отличен 6,00

ФОЗЗГС

Лилия Валентинова Янчева-Велинова

Много добър 5,00

ФСФ

Любомира Красимирова Димитрова

Много добър 5,00

ФП

Николай Ангелов Първанов

Много добър 5,00

ФЛФ

Магдалина Димитрова Домозетска

Много добър 5,00

ТФ

Манол Стефанов Аврамов

Много добър 5,00

ФЛФ

Мария Валериева Иванова

Отличен 6,00

ФП

Мария Георгиева Спасова

Много добър 5,00

ФИ

Надежда Христова Йоцова

Отличен 6,00

ФП

Мария Иванова Костова

Отличен 6,00

ФИ

Мария Христова Филатова

Много добър 5,00

ПИФ

Марияна Иванова Колева

Отличен 6,00

ПИФ

Минка Асенова Христемова

Много добър 5,00

ФИ

Мирела Веселинова Василева

Много добър 5,00

ФСФ

Мирослав Михайлов Ризов

Много добър 5,00

ПИФ

Михаела Йорданова Василева

Отличен 6,00

ПИФ

Моника Георгиева Ичева

Много добър 5,00

ПМФ

Марин Антониев Смилянов

Много добър 5,00

ФОЗЗГС

Йоана Красимирова Негрова

Много добър 5,00

ФСФ

Наталия Георгиева Георгиева

Отличен 6,00

ФСФ

Невин Ашимова Боджукова

Много добър 5,00

ПИФ

Мая Методиева Маркова-Русимова

Много добър 5,00

ПИФ

Люба Методиева Маркова-Лозанова

Много добър 5,00

ФСФ

Милена Богомилова Симова

Много добър 5,00

ФСФ

Николай Ангелов Ценков

Много добър 5,00

ПИФ

Николай Веселинов Кънчев

Отличен 6,00

ФП

Николай Георгиев Хаджиев

Много добър 5,00

ПИФ

Николай Светославов Мишковски

Отличен 6,00

ПИФ

Нина Христова Христова

Добър 4,00

ФЛФ

Олег Будьониев Александров

Много добър 5,00

ФСФ

Петър Радоев Димков

Много добър 5,00

ПИФ

Петър Цветанов Петров

Много добър 4,50

ФИ

Петя Георгиева Костадинова

Отличен 6,00

ФИ

Пролет Трифонова Петкова

Много добър 5,00

Стф

Мариела Василева Богданова

Много добър 5,00

ФЛФ

Милена Иванова Димова

Отличен 6,00

ПМФ

Ралица Венелинова Цекова

Много добър 5,00

ПМФ

Росица Николаева Георгиева

Отличен 6,00

ФЛФ

Светослав Валентинов Арсениев

Отличен 6,00

ПИФ

Сия Валентинова Веселинчева

Отличен 6,00

ФП

София Мардик Димитрова

Добър 4,00

ПМФ

Стела Николова Иванова

Много добър 5,00

ФЛФ

Таня Асенова Табутова

Отличен 6,00

СтФ

Татяна Ивайлова Василева

Отличен 6,00

ТФ

Умме Исмаил Капанък

Отличен 6,00

Стф

Филип Райчов Иванов

Много добър 5,00

ФЛФ

Иван Кирилов Гюдуров

Много добър 5,00

ПИФ

Христина Веселинова Богиа

Отличен 6,00

ФОЗЗГС

Цветомира Стефанова Бойчева

Много добър 5,00

Стф

Юлия Атанасова Неделчева

Много добър 5,00

ФЛФ

Юлия Тодорова Манасиева

Отличен 6,00

Последна промяна: 2019-07-08