График за провеждане на конкурсните изпити по чужд език за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ "Неофит Рилски" за учебната 2017-2018 г.
Изпит по чужд език Дата Начален час Зала
Английски език 28.11.2017 г. 13.30 ч. 1437 Б
Немски език 27.11.2017 г. 10.00 ч. 1468
Френски език 30.11.2017 г. 13.00 ч. 1468
Руски език 28.11.2017 г. 9.30 ч. 1469
Италиански език 28.11.2017 г. 9.30 ч. 1470
Последна промяна: 2017-10-23