График за провеждане на конкурсните изпити по чужд език за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ "Неофит Рилски" за учебната 2020-2021 г.
Изпит по чужд език Дата Зала Начален час
Английски език 04.02.2021 г. 1437Б 9:30 ч.
Английски език 05.02.2021 г. 1437Б 9:30 ч.
Немски език 03.02.2021 г. 1473 9:30 ч.
Руски език 02.02.2021 г. 1477 9:30 ч.
Френски език 03.02.2021 г. 1468 9:00 ч.

ВАЖНО!!! Във връзка с епидемичната обстановка в страната, с цел да не се получава струпване на много хора на едно място, препоръчваме кандидат-докторантите от Правно-историческия факултет, Природо-математическия факултет, Стопанския факултет, Техническия факултет и Филологическия факултет да се явят на изпит по английски език на 04.02.2021 г., а кандидат-докторантите от Факултета по изкуствата, факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт", Факултета по педагогика и Философския факултет - на 05.02.2021 г..

Последна промяна: 2021-01-25