Курсът по английски език за докторанти  1-ва група  (Elementary) започва на 28.05.2018 г. (120 часа), зала 1436, от 9:30 ч. до 15:15 ч.

 1. Полина Таскова - /ФП/
 2. Мария Георгиева - /ФП/
 3. Динко Стойков - /ТФ/
 4. Александра Тенчева -/ ПМФ/
 5. Исмет Узунов - /ФСФ/
 6. Райчо Цветин - /ФСФ/
 7. Христина Попова - /ФСФ/
 8. Ваня Алексиева - /ФСФ/
 9. Теодора Димитрова - /ФЛФ/
 10. Илиана Илиева - /ФСФ/
 11. Жулиета Георгиева-Стойнова - /ФСФ/
 12. Цветанка Попова - /ФИ/
 13. Павлина Солачка - /ФЛФ/
 14. Борислава Стефанова - /ФЛФ/
 15. Марияна Карпачева - /ФЛФ/
 16. Сладуна Георгиева - /ТФ/
 17. Мариана Вълканова - /ФИ/
 18. Силвина Владова - /ФИ/
 19. Христина Аргирова - /ПИФ/
 20. Емилия Шаренска - /СтФ/
 21. Богдана Костадинова - /СтФ/
 22. Христо Банов - /ПИФ/
 23. Цветелина Петрова - /ПМФ/
 24. Георги Манолев - /ПМФ/
 25. Мария Солева - /ФСФ/
 26. Бисерка Ангелова - /ФП/
 27. Венцислав Мицов - /ФИ/
 28. Костадин Петлешков - /ПИФ/
 29. Полина Таскова - /ФП/
 30. Ива Х. Димитрова - /ФП/
 31. Юлиян Златков - /ФОЗЗГС/

Курсът по английски език за докторанти 2-ра група ( Pre-Intermediate) започва на 28.05.2018 г. (120 часа), зала 1435, от 9:30 ч. до 15:15 ч.

 1. Красимира Златкова - /ФОЗЗГС/
 2. Пламена Моралиева - /ФИ/
 3. Румяна Янчева - /ПМФ/
 4. Любомир Тодоров - /ФОЗЗГС/
 5. Любомира Стоянова - /ФСФ/
 6. Лилия Филипова - /ПМФ/
 7. Драгана Велинов - /ФОЗЗГС/
 8. Валери Вълчев - /ФСФ/
 9. Юлияна Карпузова - /ФЛФ/
 10. Мария Удева - /ФСФ/
 11. Кристиян Ковачев - /ФИ/
 12. Мирела Кючукова - /ФП/

Курсът по английски език за докторанти 3-та група ( Intermediate) започва на 28.05.2018 г. (90 часа), стая 1434, от 9:30 ч. до 15:15 ч.

 1. Албена Иванова - /ПИФ/
 2. Велислав Юруков - /ПИФ/
 3. Мария Н. Георгиева - /ПМФ/
 4. Виктория Велева - /ФП/
 5. Мартин Пандурски - /ТФ/
 6. Ина Димитрова - /ФСФ/
 7. Ива Илиева - /ФСФ/
 8. Еринда Мишо - /ПИФ/
 9. Красен Цанев - /ФОЗЗГС/
 10. Соня Божанина - /ФЛФ/
 11. Васил Василев - /ПИФ/
 12. Добринка Калпачка - /ФОЗЗГС/
 13. Владимир Василев - /ПИФ/
 14. Станислава Богомилова - /ФОЗЗГС/
 15. Диляна Дойчинова - /ФСФ/
 16. Иво Николов - /ФИ/
 17. Николай Логодашки - /СтФ/
 18. Кирил Мирчев - /СтФ/
 19. Веселин Пинелов - /ФП/
 20. Калин  Маещки - /ПМФ/
 21. Деян Угриноски - /ПИФ/

Курсът по английски език за докторанти 4-та група ( Academic writing) започва на 04.06.2018 г. (60 часа), стая 1475, от 9:30 ч. до 15:15 ч.

 1. Наско Вълчев - /ФОЗЗГС/
 2. Светлин Одаджиев - /ФСФ/
 3. Цветелин Киров - /ПИФ/
 4. Бойко Ламбовски - /ФЛФ/
 5. Диана Папоян - /ПИФ/
 6. Петър Балджиев - /ПИФ/
 7. Александър Стоименовски - /ПМФ/
 8. Илия Ласин-Бръчков - /ФП/
 9. Ива Димитрова - /ФСФ/
 10. Марина Дойчинова - /ПИФ/
 11. Иво Минков - /ФСФ/
 12. Деница Веселинска - /ФИ/
 13. Анелия Стефанова - /ФИ/
 14. Райна Пашова - /СтФ/
 15. Катерина Василева - /ПИФ/
 16. Ирина Наскинова - /ПИФ/
 17. Ивета Волева - /СтФ/
 18. Лилиана Гоцева - /ФП/
 19. Маргарита Стоева - /СтФ/
 20. Надежда Миленкова - /ФП/
Последна промяна: 2018-05-17