Югозападен университет "Неофит Рилски" приветства всички кандидат-студенти.

Вие може да отпратите Вашите запитвания свързани с предстоящия прием на студенти по електронната поща на адрес admission@swu.bg или на следните телефони:

 • Дирекция "Образователни дейности": +359-73-588 595/596
 • Директор "Образователни дейности": +359-73-588 576
 • Факултет по педагогика: +359-73-588 524
 • Филологически факултет: +359-73-588 523
 • Стопански факултет: +359-73-88 59 52
 • Правно-исторически факултет: +359-73-88 66 17; +359-73-588 515
 • Философски факултет: +359-73-588 520
 • Факултет по изкуства: +359-73-588 533
 • Природо-математически факултет: +359-73-588 531
 • Технически факултет: +359-73-88 51 62; +359-73-88 51 63
 • Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт": +359-73-588 530
Последна промяна: 2015-09-07