Уважаеми кандидат-студенти,

Югозападният университет обявява прием на нови студенти за учебната 2020/2021 година в 75 специалности от различни професионални направления и форми на обучение. Приемът се извършва в съответствие със Закона за висшето образование на Република България и Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България:

 

1. Чрез конкурсен изпит, организиран и оценяван от университетски изпитни комисии.

ИЛИ:

2. С резултати от държавни зрелостни изпити, валидни за съответната специалност и професионални направления, положени след 2008 година.

ИЛИ:

3. С оценки от конкурсни изпити, положени през 2020 г. в други акредитирани висши училища на Република България (удостоверени със служебна бележка).

ИЛИ:

4. С резултати от олимпиади, международни, национални и регионални състезания, посочени в Кандидатстудентския справочник за 2020 г.

Информация за условията за прием, дати за явяване на конкурсни изпити, срокове за подаване на документи и друга информация, касаеща приема на студенти може да получите на място в университета в залата за прием 1102А в Учебен корпус №1 или на обявените телефони.

За информация:

  • 0882 48 48 15
  • 0884 01 50 33
  • 0878 82 00 64
  • 0895 77 94 56
  • 0893 45 92 18
Последна промяна: 2020-03-16