Кандидатстудентска кампания 2017 г.

Конкурсни изпити

Дейност

Срок

Дата на изпита

Подаване на документи за явяване на изпит на място (Електронно изпитване)

В деня на изпита, най-късно един час преди началото на изпита

От 01.02.2017 г. до 16.06.2017 г. всеки работен петък и от 19.06.2017 г. до 05.07.2017 г. всеки ден

Подаване на документи за явяване на изпитна сесия през м. март 2017 г.

От 13.03.2017 г. до 23.03.2017 г.

25 март 2017 г.

26 март 2017 г.

01 - 02 април 2017 г. (за практически изпит по ски)

Подаване на документи за изпитна сесия през м. април 2017 г. с изключение на празничните дни

От 10.04.2017 г. до 20.04.2017 г.

22 април 2017 г.

23 април 2017 г.

Подаване на документи за изпитна сесия през м. юни 2017 г.

От 29.05.2017 г. до 05.06.2017 г.

07 юни, 08 юни, 09 юни 2017 г.

Необходими документи за явяване на изпит:

  1. Заявление по образец.
  2. Квитанция за платена такса за конкурсен изпит.

Прием на документи за кандидатстване по специалности

Срок за подаване на документи за кандидатстване за участие в класирането по специалности - 19 юни до 05 юли 2017 г

  1. Документи за явяване на изпитите се подават в: Учебен корпус № 1 на Университета (зала 1102А); онлайн (с изключение на електронните изпити и подаване на документи за кандидатстване) или в кандидатстудентските бюра в страната.
  2. Подаването на заявления онлайн за конкурсни изпити приключва най-късно два дни преди крайните срокове за подаване на документи в ЮЗУ "Неофит Рилски". Указания за кандидатстване онлайн може да намерите на адрес: http://ksk.swu.bg
  3. Кандидатстудентските бюра, работещи в други градове на страната, приемат документи най-късно един ден преди обявените срокове за подаване на документи в ЮЗУ "Неофит Рилски".
  4. Заплащането на таксите за електронните изпити става в деня на изпита, 60 минути преди началото на изпита.
  5. Кандидатите се явяват в залата най-късно 30 минути преди началото на изпита, като представят лична карта и документ за платена такса.

За повече информация телефон 073 58 85 46.

Последна промяна: 2017-06-05