Уважаеми кандидат-студенти,

Югозападният университет обявява прием на нови студенти за учебната 2020/2021 година в 75 специалности от различни професионални направления и форми на обучение. Приемът се извършва в съответствие със Закона за висшето образование на Република България и Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България:

1. Чрез конкурсен изпит, организиран и оценяван от университетски изпитни комисии.

ИЛИ:

2. С резултати от държавни зрелостни изпити, валидни за съответната специалност и професионални направления.

ИЛИ:

3. С резултати от олимпиади, международни, национални и регионални състезания, посочени в Кандидатстудентския справочник за 2020 г.

Информация за условията за прием, дати за явяване на конкурсни изпити, срокове за подаване на документи и друга информация, касаеща приема на студенти може да получите на място в университета в залата за прием 1102А в Учебен корпус №1 или на тел. 073 58 85 46 от понеделник до петък, от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Последна промяна: 2020-06-25