КАНДИДАТСТУДТЕНТСКА КАМПАНИЯ 2018


Дейност

Срок

Дата на изпита

Подаване на документи за явяване на изпит на място (Електронно изпитване)

В деня на изпита, най-късно един час преди началото на изпита

-02.02.2018 до 15.06.2018 всеки работен петък -18.06.2018 до 05.07.2018 всеки ден

Подаване на документи за явяване на изпитна сесия през март 2018

От 12.03.2018 до 22.03.2018

24 март 2018

25 март 2018

Подаване на документи за изпитна сесия през април 2018

От 10.04.2018 до 19.04.2018

21 април 2018

22 април 2018

Подаване на документи за изпитна сесия през юни 2018

От 28.05.2018 до 05.06.2018

07 юни, 08 юни, 09 юни 2018

Конкурсни изпити

  1. Документи за явяване на изпитите се подават в: Учебен корпус № 1 на Университета (зала 1102А); онлайн (с изключение на електронните изпити и подаване на документи за кандидатстване) или в кандидатстудентските бюра в страната.
  2. Подаването на заявления онлайн за конкурсни изпити приключва най-късно два дни преди крайните срокове за подаване на документи в ЮЗУ "Неофит Рилски". Указания за кандидатстване онлайн може да намерите на адрес: http://ksk.swu.bg
  3. Кандидатстудентските бюра, работещи в други градове на страната, приемат документи най-късно един ден преди обявените срокове за подаване на документи в ЮЗУ "Неофит Рилски".
  4. Заплащането на таксите за електронните изпити става в деня на изпита, 60 минути преди началото на изпита.
  5. Кандидатите се явяват в залата най-късно 30 минути преди началото на изпита, като представят лична карта и документ за платена такса.

Необходими документи за явяване на изпит:

  • Заявление по образец.
  • Квитанция за платен такса за конкурне изпит

Прием на документи за кандидатстване по професионални направления и специалности

Срок за подаване на документи за кандидатстване за участие в класирането по специалности

От 18 юни до 05 юли 2018 г.

  • в делнични дни - от 8.00 до 17.00 часа.
  • в събота и неделя - от 09.00 до 15.00 часа.
Last modified: 2018-01-11