Югозападен университет "Неофит Рилски" обявява прием за свободни места по специалности  след завършено средно образование.
Телефон за контакти: +359 73 588 546

Last modified: 2017-10-13