Уважаеми кандидат-студенти,

За попълване на незаети места, субсидирани от държавата по специалности от областта на изкуствата - Музикално и танцово изкуство, Театрално и филмово изкуство и Изобразително изкуство, Югозападният университет "Неофит Рилски" провежда допълнителни  онлайн изпити по:

Анкетните карти и придружаващите материали към тях се изпращат в срок до 23 август 2020 г. на e-mail:  kkamburova123@abv.bg

Телефон за контакт: 0879570864 - доц. д-р Клавдия Камбурова

Кандидатите ще бъдат уведомени по имейла или по телефон за резултати от изпитите от 24 август до 28 август 2020 г.

Последна промяна: 2020-07-31