Университетът провежда електронни конкурсни изпити по български език, история на България, география на България, биология и английски език.

Електронният изпит се провежда на определените дати и часове в университета. Максималната продължителност на изпита е 60 минути.

Кандидат-студентите, желаещи да се явят на електронен изпит, могат да направят това на място в университета, като на определените дати подадат заявление. Заявлението се подава в деня на изпита най-късно 60 минути преди неговото начало.

Кандидат-студентът се явява в определената зала 30 минути преди началото на изпита, като задължително носи със себе си компютърна разпечатка с входящия номер и документ за самоличност.

По време на изпита не се разрешава ползването на мобилни телефони, таблети и други комуникационни устройства от кандидат-студентите. Преди началото на изпита кандидат-студентите получават указания за съответния конкурсен изпит.

Изпитът приключва автоматично след изтичане на сесията или по желание на кандидат-студента след натискане на бутона за завършване на изпита.

Изпитът на кандидат-студента се анулира при спиране или рестартиране на индивидуалния компютър; при неспазване от кандидат-студента на указанията за провеждане на изпита и при ползване на непозволени средства и материали.

Нова сесия на кандидат-студента за изпитния тест се стартира само след анулиране на предходната сесия по обективни технически причини.

Резултатите от електронните изпити се обявяват веднага.

Последна промяна: 2019-01-11