Приетите студенти след като са се регистрирали в определените сроковете следва да се запишат в Учебните отдели на факултетите в следните срокове:

  • За задочно обучение в срок от 21 август 2017 год. до 25 август 2017 год.
  • За редовно обучение в срок от 28 август 2017 год. до 01 септември 2017 год.

Работно време:

От понеделник до петък - от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

Необходими документи за записване:

  1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупуват се от университетската книжарница).
  2. Квитанция за внесена изравнителна такса за обучение за първи семестър (само в случаите на доплащане или възстановяване на разлика при смяна на специалността/професионално направление в хода на класиранията).
  3. Снимки - формат ¾ - 4 бр.
  4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.
Последна промяна: 2017-01-11