Електронни изпити

Дата

Конкурсен изпит

Начало на изпита

Срок

От 02.02. до 15.06.2018 г. всеки работен петък

Български език ; История на България; География на България; Биология; Английски език

11.00 ч. или 14.00 ч.

В деня на изпита,  най-късно до един час преди началото на изпита

От 18.06. до 05.07.2018 г. всеки ден

Български език ; История на България; География на България; Биология; Английски език

11.00 ч. или 14.00 ч.

В деня на изпита,  най-късно до един час преди началото на изпита

  • Заявяването за електронен изпит се извършва в деня на определените дати до 1 час преди началото на изпита
  • Таксите за изпита се заплащат в същия ден до 60 минути преди неговото начало
  • Кандидатите се явяват в залата най-късно 30 минути преди началото на изпита, като представят лична карата и документ за  платена такса.

Първа предварителна сесия (Тестова форма)

Срок за подаване на документи: от 12 до 22 март 2018 г.

Дата

Конкурсен изпит

Начало на изпита

24 март (събота)

Български език ; История на България; География на България; Биология; Математика; Английски език

09.00 ч. или 13.00 ч.

25 март (неделя)

Практически изпит по вид спорт (футбол, плуване, тенис, баскетбол, лека атлетика, волейбол, борба, тенис на маса)

09.00 ч.

25 март (неделя)

Практически изпит по рисуване

09.00 ч

25 март (неделя)

Практически изпит по музика за спец. "Педагогика на музикалното изкуство", "Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)" и "Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене)"

13.00 ч.

25 март (неделя)

Практически изпит по музика за спец. "Електронни технологии в музиката"

13.00 ч.

25 март (неделя)

Практически комплексен изпит по физическа подготовка

09.00 ч.

Втора предварителна сесия (Тестова форма)

Срок за подаване на документи: от 10 до 19 април 2018 г.

Дата

Конкурсен изпит

Начало на изпита

21 април (събота)

Български език; История на България; География на България; Биология; Математика; Английски език

09.00 ч. или 13.00 ч.

21 април (събота)

Практически изпит по вид спорт (футбол, плуване, тенис, баскетбол, лека атлетика, волейбол, борба, тенис на маса)

09.00 ч.

21 април (събота)

Практически изпит по рисуване

09.00 ч.

21 април (събота)

Практически изпит по музика за спец. "Педагогика на музикалното изкуство", "Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)" и "Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене)"

13.00 ч.

21 април (събота)

Практически изпит по музика за спец. "Електронни технологии в музиката"

13.00 ч.

22 април (неделя)

Практически комплексен изпит по физическа подготовка

09.00 ч.

 

Редовна изпитна сесия (Тестова форма)

Срок за подаване на документи: от 28 май до 5 юни2018 г.

Дата

Конкурсен изпит

Начало на изпита

7 юни (четвъртък)

Български език; История на България; География на България; Биология; Математика; Английски език

09.00 ч.

8 юни (петък)

Практически изпит по вид спорт (футбол, плуване, тенис, баскетбол, лека атлетика, волейбол, борба, тенис на маса)

09.00 ч.

8 юни (петък)

Български език

09.00 ч.

8 юни (петък)

История на България

09.00 ч.

8 юни (петък)

География на България

09.00 ч.

8 юни (петък)

Биология

09.00 ч.

8 юни (петък)

Математика

09.00 ч.

8 юни (петък)

Английски език

09.00 ч.

9 юни (събота)

Практически комплексен изпит по физическа подготовка

09.00 ч.

9 юни (събота)

Практически изпит по рисуване

09.00 ч.

9 юни (събота)

Практически изпит по танци (за специалности "Българска народна хореография" и "Съвременна хореография")

09.00 ч.

9 юни (събота)

Практически изпит по музика (за спец. "Педагогика на музикалното изкуство", "Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)" и "Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене)"

09.00 ч.

9 юни (събота)

Практически изпит по музика за спец. "Електронни технологии в музиката"

 

09.00 ч.

9 юни (събота)

Практически изпит по актьорско майсторство

 

09.00 ч.

9 юни (събота)

Практически изпит за филмови и телевизионни изкуства

09.00 ч.

Необходими документи за явяване на изпит:

  • Заявление по образец.
  • Квитанция за платена такса за конкурсен изпит.

Документите за явяване на изпити се подават в Учебен корпус №1 на университета (зала 1102А);  онлайн (с изключение на електронните изпити и подаване на документи за кандидатстване) или в кандидатстудентските бюра в страната.

Подаването на заявления онлайн за конкурсни изпити приключва най-късно два дни преди крайните срокове за подаване на документи в ЮЗУ "Неофит Рилски". Указания за кандидатстване онлайн може да намерите на адрес: http://ksk.swu.bg

Кандидатстудентските бюра, работещи в други градове на страната, приемат документи най-късно един ден преди обявените срокове за подаване на документи в Югозападния университет.

Документи за кандидатстване по професионални направления и специалности се приемат от 18 юни до 5 юли 2018 г.

Последна промяна: 2018-01-19