(Електронно изпитване)

Дата

Електронен конкурсен изпит

Начало

на изпита

Заявяването за електронен изпит се извършва в деня на определените дати  най-късно 1 час предварително

От 1.2.2019 г. до 17.6.2019 г. всеки работен петък и

от 17.6.2019 г. до
5.7.2019 г. всеки ден

Български език

История на България

География на България

Биология

Английски език

Математика

11:00 ч.

или

14:00 ч.

Забележка:

  1. Заплащането на таксите за изпита става в същия ден до 60 минути преди началото на изпита.
  2. Кандидатите се явяват в залата най-късно 30 минути преди началото на изпита, като представят лична карта и документ за платена такса.

График за провеждане на писмени конкурсни изпити

(Тестова форма)

Дата

Конкурсен изпит

Начало

на изпита

Срок за подаване на заявление за писмено изпитване
(тестова форма): от 1
1.3.2019 г. до 21.3.2019 г.

23 март (събота)

Български език

История на България

География на България

Биология

Математика

Английски език

9:00 ч.

или

13:00 ч.

24 март (неделя)

Практически изпит по вид спорт

Практически изпит по рисуване

Практически изпит по музика за спец. "Педагогика на музикалното изкуство", "Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)" и "Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене)"

Практически изпит по музика за спец. "Електронни технологии в музиката"

9:00 ч.

9:00 ч.

13:00 ч.

 

13:00 ч.

24 март (неделя)

Практически комплексен изпит по физическа подготовка

9:00 ч.

31 март (неделя)

Практически изпит по ски

Място на провеждане: Бъндеришка поляна  гр. Банско

11:00 ч.

Срок за подаване на заявление за писмено изпитване
(тестова форма): от
08.4.2019 г. до 18.4.2019 г.

20 април (събота)

Български език

История на България

География на България

Биология

Математика

Английски език

9:00 ч.

или

13:00 ч.

20 април (събота)

Практически изпит по вид спорт

Практически изпит по рисуване

Практически изпит по музика за спец. "Педагогика на музикалното изкуство", "Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)" и "Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене)"

Практически изпит по музика за спец. "Електронни технологии в музиката"

9:00 ч.

9:00 ч.

13:00 ч.

 

13:00 ч.

21 април (неделя)

Практически комплексен изпит по физическа подготовка

9:00 ч.

Срок за подаване на заявление за писмено изпитване

(тестова форма): от 27.5.2019 г. до 5.6.2019 г.

7 юни (петък)

Български език

История на България

География на България

Биология

Математика

Английски език

9:00 ч.

9:00 ч.

9:00 ч.

9:00 ч.

9:00 ч.

9:00 ч.

8 юни (събота)

Практически изпит по вид спорт

Български език

История на България

География на България

Биология

Математика

Английски език

9:00 ч.

9:00 ч.

9:00 ч.

9:00 ч.

9:00 ч.

9:00 ч.

9:00 ч.

9 юни (неделя)

Практически комплексен изпит по физическа подготовка

Практически изпит по рисуване

Практически изпит по танци (за специалности "Българска народна хореография" и "Съвременна хореография")

Практически изпит по музика (за спец. "Педагогика на музикалното изкуство", "Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)" и "Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене)"

Практически изпит по музика за спец. "Електронни технологии в музиката"

Практически изпит по актьорско майсторство

Практически изпит за филмови и телевизионни изкуства

9:00 ч.

9:00 ч.

9:00 ч.

9:00 ч.

9:00 ч.

9:00 ч.

9:00 ч.

Забележка:

1. Кандидатстудентските бюра, работещи в други градове на страната, приемат документи най-късно един ден преди обявените срокове за подаване на документи в ЮЗУ "Неофит Рилски".

2.  Подаването на заявления онлайн за конкурсни писмени изпити приключва най-късно два дни преди крайните срокове за подаване на документи в ЮЗУ "Неофит Рилски".

ВАЖНО! Местата в залите се заемат най-късно 30 минути преди обявеното начало на конкурсния изпит. В случай, че се дублират дати за провеждане на изпит по даден предмет с други висши училища, Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград не поема ангажимент за осигуряване на допълнителна дата извън посочения график.

Последна промяна: 2019-01-23