БЮРА   НА  ЦЕНТЪРА  ЗА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКА  ПОДГОТОВКА  И   ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ)ЗА  ПРИЕМ  НА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ

www. ckpi-bg.com, e-mail: info@ckpi-bg.com  и национален телефон на ЦКПИ ) 0879 120 470 за информация

 

Благоевград,  бул. "Св. св. Кирил и Методий" № 29,  /Партер/, /информация  на тел. 0887 / 886 012  след 17.00 часа/

Бургас,  бул. "Гладстон" 47,  /Младежки културен център/, тел. 0888 / 759 750 и 0898 /  701 664 и 0888 / 305 539

Варна, ул. Христо Ботев 3 А, /ЦИО "Вектор"/, тел. 052 / 612 266

Велико Търново, ул. "Христо Ботев" 19, вход север, ет.2, зала 201, тел. 062 / 63 36 52 и  0882 / 476 287, ул. "Христо Ботев" 19, ВТУ"Св.св Кирил и Методий", Учебен корпус 5, тел. 062 / 63 36 52 и  0882 / 476 287, (от  08.06.2020 г.)

Видин, ул."Екзарх Йосиф І" № 17, ОУ "Климент Охридски", тел. 0887 / 327 768

Враца, ул."Мито Орозов" № 59,  ВТУ"Св.св.Кирил и Методий"- филиал Враца, тел. 092 / 641 086 и 0886 / 981 155

Габрово, Площад 1-ви май № 1 В, ет.2.,  тел.  0878 / 26 42 02

ул. "Хаджи Димитър" № 4, Технически университет - Ректорат, тел.  0878 / 26 42 02, (от  08.06.2020 г.)

Добрич, ул. България 1, /Централна кооперативна банка/,  офис 813, тел.  058 / 580 623, 0899 / 298 593 и  0876 / 650 417

Казанлък, Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", тел. 0431 / 62 567 ;  0878 / 799 297 и 0898 / 309 636

Кърджали, СОУ "Отец Паисий", тел: 0886 / 676 146

Кюстендил, ,ул. "Осми март" № 8,  тел. 0876 / 796 522

Ловеч, ул."Съйко Съев " 31 /Технически колеж/, тел. 0886  / 430 997

Монтана, ул."Трети март"  98, ет.1., / Младежки дом /,  тел. 0899 / 161 101

Пазарджик, ул. "Ген. Гурко" 2, ет. 2., офис 1, "РАДИО СОТ", /бившата  Хебърстрой/, тел. 0898 / 831 917

Перник, площад Кракра, Общински младежки дом, тел.  0878 / 344 258

Петрич, ул. "Отец Паисий" № 3, ПГИТ "Проф. д-р Ас. Златаров", /вдясно от централния вход/, информация   на тел. 0887 / 886 012  след 17.00 часа/

Плевен, бул. "Русе" № 10 А, /Сградата на асансьорни сервизи/, тел. 0898 / 684 844 и тел. 0889 / 223 961

Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25, /сградата на Технически университет - филиал Пловдив /, тел. 0888 / 645 158

Разград, ул. Бузлуджа № 2 , етаж 1, /Дом на науката и техниката/, тел. 0894 / 370 069

Русе, ул. Николаевска" 66, ет.1., /Стоматологията/, тел.  0887 / 176  353 и 0876 / 358 234

Силистра, ул. "Атанас Янков" № 48 Учебен център "ФАВОРИТ", тел. 0889 / 909 141 и тел. 0888 / 111 147

Сливен,  бул."Братя Миладинови" № 18,  / в сградата на Регионално управление на образованието/, тел. 0879 / 384 769

Смолян, бул. "България" 58, етаж 2,  /Бивш  профсъюзен дом/,  тел. 0884 / 117 717

София, бул. Кл. Охридски" № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, стая 202,  тел. 0899 / 808 816

Стара Загора, ул. "Армейска" 9,  /в сградата на Института за квалификация  на учители,  до Музикалното училище/, тел. 042 / 257 103 и тел. 042 / 646 107

Търговище, ул. "Славейков" № 4, ет. 2., офис 210, /Дом на техниката/, тел. 0896 368 636

Хасково, Народно читалище "Заря", ет.1., /Централен вход/, тел. 038 / 665 413 и  0887 / 035 598

Шумен, ул. "Съединение"  105, /Младежки дом/,  тел. 0887 / 225 112 и 054 / 800 505

Ямбол, ж.к Диана, Студентски общежития, блок 14, тел. 0886 / 853 731 и 0888 / 973 979

 

БЮРА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

Новини и актуални координати на www.naps.bg

 

Благоевград, За града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС или в бюрото в гр. Гоце Делчев

Бургас

  1. ул. "Константин Фотинов" 44а, или ул. "Богориди" 58, ет. 2,

"Глобус Център" ООД, тел. 056/82 00 75 GSM: 0888 860 840

  1. ул. "Св.св. Кирил и Методий" 15, ет 2, Алфа Център ЕООД

тел. 056/ 823 201 GSM: 087/ 881 32 01

Варна, ул."Драгоман" № 5, ет. 2, "Зенит" ООД, тел. 052/612-723; 602 490

Тел.: 0886/744-888,  0878/602-490

Велико Търново, За града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС

Видин, ПГ "Проф. Д-р Асен. Златаров", Южна индустриална зона, Тел.: 0895410300

Враца, ул. "Ген. Леонов" 27, /до кооперативен пазар/, Тел.: 0885/ 251 404, 0878/ 633 083

Габрово, За града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС

Гоце Делчев, ул. Христо Ботев 7, Туристическа агенция "Перла Турс", Тел.: 0751/ 62154, Тел.: 0889 / 898975, 0898/ 553573, 0878 / 986385

Добрич, За града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС

Кърджали, ул. Омуртаг 3 (зад НАП Кърджали и банка Алианц), Тел.: 0885/ 040 173

Кюстендил, ул. "Отец Паисий" 11, Читалище "Братство" (бивш Мл. дом), тел.: 078/ 526  395

Ловеч, ул. "Търговска" 80, ОУ "Христо Никифоров", Тел.: 0884/ 683 509; 0898/ 710 917

Монтана, ул. "Трети март" 84 (над ОББ),  Дружество "Знание", тел: 096/ 305 573 Тел: 0887/ 703 892

Пазарджик, ул. "Иван Вазов" 16, административната сграда, срещу бизнес център "Петраков", етаж ІV, Тел.: 089/ 681 77 32; 089/ 564 45 06

Перник, За града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС

Плевен, ул. "Дойран" 140 (площада), срещу Спортно-информационен център"

тел. 0887 383643

Пловдив, ул. "Цар Асен" 24 (до входа на ПУ), Тел.: 032/ 624 266, Тел.: 0888/ 239 120

Разград, бул. България 17, вх. А ап. 2, тел 084 585172,  Тел.: 087 8746794

Русе, ул. Борисова № 80, "Експоинт" ЕООД, Тел.: 082/ 593868, Тел. 0897/ 554664

Силистра, За града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС

Сливен, ул. П. Славейков №7, копирен център Макома, Тел. 0878/ 348 115 Тел.: 044/ 625 588

Смолян, За града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС

София, ул. "Цар Освободител" № 25, Бюро Радецки, до Софийски  университет (ресторант "Грозд"), тел: 0884218125

Стара Загора, За града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС

Търговище, За града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС

Хасково, За града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС

Шумен, За града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС

Ямбол, ул. Искър 1А, офис 8 /срещу старата автогара/ - ЦОПСИ, Тел 046/ 665822

 

 

 

Внимание!

1. Кандидатстудентските бюра, работещи в други градове на страната, приемат документи най-късно един ден преди обявените срокове за подаване на документи в ЮЗУ "Неофит Рилски".

2. ЮЗУ "Неофит Рилски" не поема отговорност за некоректна информация или погрешно попълнени данни от страна на бюрата.

3. Бюрата за прием на кандидатстудентски документи не са на подчинение на ЮЗУ "Неофит Рилски" и университетът не носи отговорност за работното им време.

Последна промяна: 2020-03-10