Бюра на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) за прием на кандидатстудентски документи

www.ckpi-bg.com, e-mail: info@ckpi-bg.com и национален телефон на ЦКПИ ) 0879 120 470 за информация

 

Благоевград, бул. Св. Св. Кирил и Методий № 29, тел. 0887 886 012

Бургас, бул. "Гладстон" 47,  / Младежки културен център /, тел.  0888 / 305 539 и  0885 / 754 436

Варна, ул. Христо Ботев 3 А, /ЦИО "Вектор"/ , тел. 052 / 612 266

Велико Търново, ул. "Христо Ботев" 19, вход север, ет.2, зала 201, тел. 062 / 63 36 52 и  0882 / 476 287

ул. "Христо Ботев" 19, ВТУ"Св.св Кирил и Методий", Учебен корпус 5, тел. 062 / 63 36 52 и  0882 / 476 287, (след 4.06.20018 г.)

Видин, ул."Екзарх Йосиф І" № 17, ОУ "Климент Охридски", тел. 0887 / 327 768

Враца, ул."Мито Орозов" № 59,  ВТУ"Св.св.Кирил и Методий"- филиал Враца, тел. 092 / 641 086 и 0886 / 981 155

Габрово, Площад 1-ви май № 1 В, ет.2.,  тел.  0878 / 26 42 02

ул. "Хаджи Димитър" № 4, Технически университет - Ректорат, тел.  0878 / 26 42 02, (след 4.06.20018 г.)

Добрич, ул. България 1, /Централна кооперативна банка/,   тел.  058 / 580 623, 0899 / 298 593 и  0876 / 650 417

Казанлък, Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", тел. 0431 / 62 567 ;  0878 / 799 297 и 0898 / 309 636

Кърджали, СОУ "Отец Паисий", тел: 0886 / 676 146

Кюстендил, ,ул. "Осми март" № 8,  тел. 0876 / 796 522

Ловеч, ул."Съйко Съев " 31 / Технически колеж /, тел. 0886  / 430 997

Монтана, ул."Трети март"  98, ет.1., / Младежки дом / ,  тел. 0899 161 101

Пазарджик, ул. "Ген. Гурко" 2, ет. 2., офис, /сградата на Хебърстрой/, тел. 0898 / 831 917

Перник, площад Кракра, Общински младежки дом, тел.   0878 / 344 258

Петрич, ул. "Отец Паисий" № 3, ПГИТ "Проф. д-р Ас. Златаров", тел. 0887 / 886 012

Плевен, бул. "Русе" № 10 А, /Сградата на асансьорни сервизи/, тел. 0898 / 684 844 и тел. 0889 / 223 961

Пловдив, ул. "Петко Д. Петков" № 4, ет. 2, тел. 0888 / 645 158

Разград, ул. "Антим I" № 1,Читалище "Развитие", ет. 3, тел. 0894 370 069

Русе, ул. Николаевска" 66, ет.1., /Стоматологията/, тел. 0883 / 302 069

Силистра, бул. "Македония" 121, / ПГСУАУ "Атанас Буров" /, тел. 0889 / 909 141 и тел. 0888 / 111 147

Сливен, бул."Братя Миладинови" № 18,  / в сградата на Регионално управление на образованието/, тел. 0879 / 384 769

Смолян, бул. "България" 58, етаж 2,  /Бивш  профсъюзен дом/,  тел. 0301 / 63 763

София, бул. Кл. Охридски" № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, стая 202, тел. 0887 / 060 375

Стара Загора, ул. "Армейска" 9,  / в сградата на Института за квалификация  на учители,  до Музикалното училище/,

тел. 042 / 257 103и тел. 042 / 646 107

Търговище, ул. "Славейков" № 4, ет. 2., офис 210, /Дом на техниката/, тел. 0896 368 636

Хасково, Народно читалище "Заря", ет.1., /Централен вход/ , тел. 038 / 665 413 и  0887 / 035 598

Шумен, ул. "Съединение"  105, / Младежки дом /,  тел. 0887 / 225 112 и 054 / 800 505

Ямбол, ж.к Диана, Студентски общежития, блок 14,  тел.  0886 / 853 731 и 0888 / 973 979

Последна промяна: 2018-03-21