Факултетът по изкуствата към Югозападния университет "Неофит Рилски" организира конкурс за статия на тема "Коронавирус и медии". Най-добрите предложения ще осигурят на кандидат-студентите директен прием в специалност " Култура и медии".

През последните месеци основната тема в медиите е една - коронавирусът. Масовите медии, които в ерата на интернет по дефиниция трябва да ни предлагат огромно количество разнообразна информация, седмици наред са фокусирани единствено върху новия вирус, довел до рязък обрат във всекидневния начин на живот в целия свят - оказахме се затворници в домовете си, които, макар и въоръжени с привилегиите на интернет, сме принудени да живеем по нов начин. В тази необичайна ситуация някои изследователи заговориха за медийна пандемия.

Каква е ролята и значимостта на медиите днес? Как да разпознаем фалшивите новини? Къде е границата между истина и лъжа? Какви може да са ефектите от социалната дистанция върху начина, по който общуваме? Как би изглеждала коронавирусната пандемия, ако не разполагахме с интернет? Можем ли да разчитаме на досегашната си медийна грамотност, за да реагираме адекватно - между паниката и разумната превенция? Тези въпроси вече са от първостепенна важност не само за експертите в областта на медиите, но и за всички хора, независимо от възрастта и професията им.

Катедра "Културология" на ЮЗУ "Неофит Рилски" винаги е имала за цел да дава не само теоретични, но и практически умения на студентите си. Затова в ситуацията на пандемия, карантина и дистанционно обучение, решихме да поканим кандидат-студентите да споделят с нас размислите си по темата за коронавируса и медиите, като напишат статия по темата. Авторите на най-добрите предложения ще получат възможност да бъдат студенти в специалност "Култура и медии" към катедрата.

За повече информация: гл. ас. д-р Силвия Петрова,

тел. 0889604453; e-mail petrova.silvia@abv.bgПоследна промяна: 2020-05-20