Уважаеми кандидат-студенти,

Югозападният университет "Неофит Рилски" стартира провеждане на онлайн кандидатстудентски изпити, във връзка с обявеното извънредно положение в страната и с цел ограничаване на опасността от разпространение на коронавирус COVID-19.

Приемът на онлайн заявления започва на 8 май 2020 г. (петък).

Можете да се явите на изпити по:

Конкурсните онлайн изпити ще се провеждат всеки работен петък от 15 май 2020 г. от 14.00 ч., след подаване на заявка за изпит в електронизираната система за онлайн регистрация https://ksk.swu.bg/WebClient/.

Достъпът до електронизираната система изисква задължителна регистрация чрез валидни лични данни и адрес на електронна поща, на който ще се изпращат съобщенията от университета.

След маркиране на конкретния изпит, системата автоматично изчислява дължимата такса и генерира платежно нареждане.

Таксата за явяване на един конкурсен изпит е 30.00 лв. Осчетоводяването на таксата става до 1 или 2 работни дни, след внасянето на сумата в банката.

Внесените такси за кандидатстване и явяване на кандидатстудентски изпит не се възстановяват.

Можете да се явите повече от един път на конкурсен изпит, като при балообразуването се взема най-високият резултат от всички положени изпити.

Допълнителна информация можете да получите от понеделник до петък, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 14:00 ч. на  телефони: 073 / 588 546

Последна промяна: 2020-06-03