При подаване на документи от упълномощено лице, а не лично от кандидат-студента, упълномощителят следва да представи:

  • пълномощно;
Последна промяна: 2018-09-05