Основните класирания се извършват по следния график:

 • Първо класиране  - на 10 юли 2018 г.
 • Второ класиране  - на 16 юли 2018 г.

Регистрирането на новоприетите студенти в университета се извършва в следните срокове:

 • След първо класиране - от 11 юли до 15 юли 2018 г.включително.
 • След второ класиране - от 17 юли до 20 юли 2018 г. включително.

Работно време на комисиите по записване:

 • От 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17.00 ч. в делничните дни
 • От 09:00 ч. до 15:00 ч. в почивните дни

Необходими документи:

 1. Документ за платена такса за първи семестър.
 2. Диплома за средно образование (оригинал).

Записалите се студенти автоматично участват в следващи класирания.

В случаите, когато студентът е удовлетворен от специалността, по която е приет, има право да подаде декларация за неучастие в по-нататъшно класиране.

Внимание:

 • Прекласираните на по-предни желания кандидати, при следващо класиране не подлежат на връщане в специалността, в която са били приети в предходните класирания.
 • Неприетите кандидат-студенти автоматично участват в класиранията, без подаване на допълнителни заявления.
 • Приетите кандидат-студенти, които не са спазили определените срокове за регистриране пред техническата комисия, губят правото да се обучават.
 • Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.
Последна промяна: 2018-01-19