Прием на магистри за зимен семестър на учебната 2017/2018 год. в Техническия факултет

І. ПН 1.3. Педагогика на обучението по….

Магистърска програма КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО,

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Кристина Николаева Тренчева
 2. Десислава Михайлова Александрова
 3. Николай Валериев Боянов
 4. Светлана Пенчева Караджова
 5. Явор Максимов Жерев

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 250.00 лева.

ІІ. ПН 5.1. Машинно инженерство

Магистърска програма МОДЕЛИРАНЕ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ В ШЕВНАТА ИНДУСТРИЯ,

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Ивона Ленчова Расийска
 2. Здравка Стайкова Радивоева
 3. Валери Валериянов Радивоев
 4. Магдалена Стоянова Димова

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Антон Славейков Николов

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 800.00 лева.

Магистърска програма АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА,

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Илиян Славчев Лилов

Същият следва да заплати семестриална такса в размер на 800.00 лева.

ІІІ. ПН 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Магистърска програма ЕЛЕКТРОНИКА,

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Мартин Николов Пандурски
 2. Атанас Николов Георгиев

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Йордан Димитров Йорданов
 2. Мирослав Димитров Николов

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 800.00 лева.

ІV. ПН 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Магистърска програма КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ,

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Борислав Емилов Георгиев
 2. Йордан Георгиев Деянски
 3. Георги Седефов Петров
 4. Иван Георгиев Георгиев
 5. Цветелина Георгиева Карадачка
 6. Станислав Томов Георгиев

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 330.00 лева.

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Васил Викторов Костадинов
 1. Валентин Тодоров Върбанов

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 800.00 лева.

Магистърска програма КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ,

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Иван Бойков Иванов
 2. Денис Валентинов Пейчев
 3. Антон Иванов Сивчев
 4. Стойчо Илиев Атанасов
 5. Костадин Димитров Смилков
 6. Емил Атанасов Стоянчев
 7. Магдалена Георгиева Божинова
 8. Божидар Валентинов Георгиев
 9. Иван Стоилков Соколов
 10. Алекс Атанасов Близнаков
 11. Александър Валерий Зафиров
 12. Михаил Пиринов Георгиев
 13. Виктор Славейков Кашайков
 14. Боян Боянов Христов
 15. Радослав Благоев Анастасов

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 330.00 лева.

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Владимир Славчев Ризов
 2. Явор Цанков Христов
 3. Иван Георгиев Иванов
 4. Аведис Рахимов Хасанов
 5. Надя Николаева Гьошкова
 6. Натали Стефанова Воденичарова

Същите   следва да заплащат семестриална такса, както следва:

 • За първи и втори семестър уч. 2017/2018 год. такса в размер на 330.00 лв.
 • За трети и четвърти семестър уч. 2018/2019 год. такса в размер на 800.00 лв.

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Серафима Иванова Китанова
 2. Станислава Стоянова Христова

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 800.00 лева.

Срок за записване в Учебен отдел /УК-1 стая 606 - за специалностите Кариерно развитие и предприемачество, Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия, Електроника, Комуникационна техника и технологии, стая 465 - за специалност Компютърни системи и технологии /: 11.10.2017- 19.10.2017 г. (само в делнични дни)

Документи за записване:

 1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).
 2. Квитанция за платена семестриална такса.
 3. Снимки - формат ¾ - 4 бр.
 4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.
 5. Копие от дипломата за средно образование.

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.

Последна промяна: 2017-10-09