Класиране в ОКС "Магистър" във Факултета по педагогика

за академичната 2017/2018 година:

МП"Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст"

 1. Първолетка Костова Дюлгерова
 2. Наргюле Османова Куртова
 3. Галя Кирилова Стойчева

Форма на обучение - редовно, Срок на обучение - 2 (два) семестъра

МП "Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст"

1.Веселин Грозданов Симеонов

Форма на обучение - редовно, Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

МП "Начална училищна педагогика"

 1. Ася Бойкова Асенова
 2. Гергана Емилова Ангелова-Адамова
 3. Александра Здравкова Панчева
 4. Мария Зафирова Калоянова
 5. Светослав Николаев Веселинов
 6. Горица Симеонова Лазарова
 7. Елизабет Николаева Атанасова
 8. Валентина Иванова Царевска
 9. Фатиме Мехмед Алимустафа
 10. Анелия Руменова Мусова

Форма на обучение - задочно, Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

МП"Начална училищна педагогика"

 1. Елена Иванова Василева
 2. Галя Николова Арабаджиева
 3. Петя Тодорова Иванова
 4. Айше Исметова Авдикова
 5. Диана Иванова Станоева
 6. Иво Ивов Стойнев
 7. Панайотис-Георгиос Йоанис Антониадис

Форма на обучение - редовно, Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

МП"Образователен мениджмънт"

Стефка Бисерова Хюсеин

Елена Атанасова Благоева

Даниела Василева Димитрова

Форма на обучение - задочно, Срок на обучение - 2 (два) семестъра

МП"Образователен мениджмънт"

 1. Севдинас Сюлейманова Метушева
 2. Росица Андреева Борисова
 3. Екатерина Александрова Кълбова
 4. Зайде Иса Юрукова

Форма на обучение - редовно, Срок на обучение - 2 (два) семестъра

МП"Образователен мениджмънт"

 1. Лора Валентинова Бужева

Форма на обучение - задочно, Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

МП"Педагогика за надарени деца"

 1. Мария Щерева Арабаджиева

Форма на обучение - задочно , Срок на обучение - 4 (четири) семестъра

МП"Предучилищна и начална училищна педагогика"

 1. Жасмина Иванова Георгиева

Форма на обучение - редовно,       Срок на обучение - 2 (два) семестъра

МП"Предучилищна и начална училищна педагогика"

 1. Елисавета Николаева Янева

Форма на обучение - задочно, Срок на обучение - 2 (два) семестъра

МП"Предучилищна педагогика"

 1. Кремена Радкова Комитска
 2. Къдрие Сухат Хюсеин
 3. Десислава Валентинова Тодорчева
 4. Антоанета Стефанова Качулева
 5. Исма Исмаил Айрола
 6. Марияна Петрова Митева
 7. Петя Тодорова Дебелушина
 8. Кристина Атанасова Благоева
 9. Зейнепа Ибраимова Комарова
 10. Валя Георгиева Гръкова
 11. Фатме Ибрахим Яшар
 12. Петя Валентинова Хаджиангелова
 13. Соня Иванова Стоименова-Пейчева
 14. Рафие Адем Саид
 15. Снежана Михайлова Стоянова
 16. Йорданка Ангелова Милошева

Форма на обучение - редовно, Срок на обучение - 4(четири) семестъра

МП "Специална педагогика"

 1. Маргарита Костова Александрова
 2. Гергана Василева Стоянова

Форма на обучение - редовно, Срок на обучение - 2 (два) семестъра

Студентите  заплащат семестриална такса в размер на 683 лева.

Срок за записване: от 07.02.2018 г. до 14.02.2018 г. (само в делнични дни), кабинет 513-Учебен отдел на Факултета по педагогика.

Документи за записване:

 1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).
 2. Квитанция за платена семестриална такса.
 3. Снимки - формат ¾ - 4 бр.
 4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.
 5. Копие на дипломата за средно образование.

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.

Последна промяна: 2018-02-07