Прием на магистри за зимен семестър на учебната 2017/2018 год.

 1. I. ПН 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Магистърска програма Социален мениджмънт и публични комуникации,

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Христина Димитрова Богданова
 2. Мирослав Михайлов Ризов
 3. Спаска Руменова Янева
 4. Даниела Георгиева Тодорова

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 830.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

 1. II. ПН 3.2. Психология

Магистърска програма Училищна психология

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Ива Георгиева Пачавурова
 2. Илияна Костадинова Гущераклиева
 3. Ирини Киуцуки

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 850.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

Магистърска програма Психология на управлението

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Яна Валентинова Сотирова

Същата следва да заплаща семестриална такса в размер на 850.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

Магистърска програма Юридическа психология

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Оля Димитрова Заекова
 2. Магделина Ивайлова Панкова
 3. Мария Иванова Неделчева
 4. Янина Петрова Каменска
 5. Деспина Савас Апостолиду
 6. Любомира Красимирова Димитрова

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 850.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

Магистърска програма Криминална психология

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Валентина Стоянова Михайлова
 2. Лазарина Томова Цолова
 3. Александра Емилова Йончева
 4. Симона Валентинова Тодорова
 5. Христина Георгиева Дамянова
 6. Стефани Йорданова Тричкова
 7. Нина Каменова Романова - Пенева
 8. Емине Галипова Севдева
 9. Василена Емилова Добрева

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 850.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

Магистърска програма по Криминална психология

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна

 1. Милена Юлиянова Тренева
 2. Весела Стоянова Стоянова
 3. Биляна маринова Самаринова
 4. Ваня Иванова Тодорова
 5. Юлиана Пламенова Димитрова
 6. Васил Иванов Караджов
 7. Стефани Георгиева Китановска
 8. Тедоин Бориславов Ръсин
 9. Надежда Пламенова Илиева
 10. Ваньо Иванов Стефанов
 11. Бетина Ивова Димитрова
 12. Станислава Даниелова Иванова
 13. Деа Дони Маркова
 14. Калоян Димов Крачунов
 15. Валерия Симеонова Данаилова
 16. Ана Петрова Младенова
 17. Александра Димитрова Цонева
 18. Мария Момчилова Седевчева
 19. Екатерина Николова Чивиева
 20. Теодора Веселинова Лаврик
 21. Михаела Василева Йорданова
 22. Борис Атанасов Петков

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 850.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

Магистърска програма по Юридическа психология

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна

 1. Ралица Цветанова Младенова
 2. Детелина Ацкова Стаменова - Гърдева
 3. Маргарита Миткова Марценкова

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 850.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

Магистърска програма по Училищна психология

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна

 1. Мирослав Каменов Камберов
 2. Мария Лъчезарова Божичкова
 3. Елза Маринова Маринчева
 4. Мария Георгиева Манолева
 5. Кристина Василева Пелова
 6. Нина Кънчева Маринова
 7. Йорданка Иванова Иванова
 8. Екатерина Димитрова Манолева
 9. Божидарка Лазарова Будина

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 850.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

Магистърска програма по Училищна психология

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Фатиме Мехмед Хюсеин

Същата следва да заплаща семестриална такса в размер на 850.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

Магистърска програма по Психология на управлението

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна

 1. Елка Иванова Михайлова
 2. Юлияна Йорданова Иванова
 3. Димитър Григоров Купандолски
 4. Ани Александрова Александрова

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 850.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

 1. III. П.Н 2.3. Философия

Магистърска програма Философия

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Недко Атанасов Пандов
 2. Евгения Николаева Кавданска

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 830.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

Магистърска програма Практическа философия

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Юлия Ботева Андонова

Същата следва да заплаща семестриална такса в размер на 830.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

Магистърска програма Философия

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна

 1. Рахим Али Енгях

Същият следва да заплаща семестриална такса в размер на 830.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

Магистърска програма Философия и психоанализа

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Борис Георгиев Георгиев
 2. Ибраим Ибраимов Мейзинев
 3. Валенсия Стефанова Стоянова

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 830.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

 1. IV. П.Н 3.3 Политически науки

Магистърска програма по Гражданско образование

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Александър Мартинов Димитров

Същият следва да заплаща семестриална такса в размер на 850.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

Срок за записване в Учебен отдел /стая 303, УК-1/: 11.10.2017- 19.10.2017 г. (само в делнични дни)

Документи за записване:

 1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).
 2. Квитанция за платена семестриална такса.
 3. Снимки - формат ¾ - 4 бр.
 4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.
 5. Копие от диплома за средно образование

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.

Последна промяна: 2017-10-06