Прием на магистри за летен семестър на учебната 2017/2018 г.

 

I.ПН 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Магистърска програма Социален мениджмънт и публични комуникации,

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Илияна Христова Илиева

Същата следва да заплати семестриална такса в размер на 830.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

II. ПН 3.2. Психология

Магистърска програма Училищна психология

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Габриела Емилова Николова - Пешева
 2. Женя Владиславова Лазарова
 3. Вилдена Летифова Куртева

Същите следва да заплатят семестриална такса в размер на 850.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

Магистърска програма по Криминална психология

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна

 

 1. Ася Ангелова Георгиева
 2. Деа Дони Маркова

Същите следва да заплатят семестриална такса в размер на 850.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

Магистърска програма по Юридическа психология

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Дияна Деянова Никифорова
 2. Христина Бориславова Станчева
 3. Миглена Николова Боянова
 4. Костадинка Илиева Ценкина

 

Същите следва да заплатят семестриална такса в размер на 850.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

Магистърска програма по Училищна психология

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна

 1. Михаела Сашкова Минчева
 2. Нина Христова Тюрлесанова
 3. Янка Николова Мраценкова
 4. Анелия Светославова Янгънова
 5. Теодора Руменова Панчева

 

Същите следва да заплатят семестриална такса в размер на 850.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

Магистърска програма по Психология на управлението

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна

 1. Яна Стефанова Маркова

Същата следва да заплати семестриална такса в размер на 850.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

 

III. П.Н 2.3. Философия

Магистърска програма Философия и психоанализа

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Валентин Станимиров Бояджиев

Същият следва да заплати семестриална такса в размер на 830.00 лева. (чл.21,ал.3, ал.4 от ЗВО)

 

Срок за записване: от 06.02.2018 г. до 12.02.2018 г. (само в делнични дни), кабинет 303-Учебен отдел на Философския факултет.

 

Документи за записване:

 1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).
 2. Квитанция за платена семестриална такса.
 3. Снимки - формат ¾ - 4 бр.
 4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.
 5. Копие на дипломата за средно образование.

 

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.

 

Последна промяна: 2018-02-05