Правно-исторически факултет -  +359/73/886 617

Природо-математически факултет -  +359/73/588 531

Стопански факултет - +359/73/885 952

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" -  +359/73/588 530

Факултет по изкуствата - +359/73/588 533

Факултет по педагогика -  +359/73/588 524

Филологически факултет -  +359/73/588 523

Философски факултет - +359/73/588 520

Технически факултет -  +359/73/885 162

Последна промяна: 2019-09-10