Класиране на кандидати за обучение по магистърски програми  в Технически факултет за зимен семестър на учебната 2019/2020 год.

І. ПН 1.3. Педагогика на обучението по….

Магистърска програма КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО,

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Красимир Кирилов Арнаутски
 2. Венцислав Христов Солачки

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 287.50 лева.

ІІ. ПН 5.1. Машинно инженерство

Магистърска програма МОДЕЛИРАНЕ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ В ШЕВНАТА ИНДУСТРИЯ,

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Паолина Александрова Александрова
 2. Севди Алиев Бекташев
 3. Огняна Методиева Огнянова
 4. Диана Иванова Георгиева
 5. Михаела Василева Данаилова

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 380.00 лв.

 

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Айсела Ибраимова Амзова

Същият следва да заплати семестриална такса в размер на 800.00 лева.

Магистърска програма АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА,

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Николаос Траянос Кулидис
 2. Радослав Илиев Ташев

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 800.00 лева.

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Владимир Димитров Божков
 2. Румен Костадинов Стоянов

Същият следва да заплати семестриална такса в размер на 800.00 лева.

Магистърска програма ИНЖЕНЕРНА БЕЗОПАСНОСТ,

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Eмилия Любенова Георгиева

Същият следва да заплати семестриална такса в размер на 800.00 лева.

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Димитър Николов Морунов
 2. Костадин Иванов Загорчин

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 800.00 лв.

ІІІ. ПН 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Магистърска програма КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ,

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Калина Емилова Огнянова
 2. Александър Росенов Василев
 3. Георги Димитров Якимов
 4. Виктор Мирчов Викторов

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 380.00 лева.

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Дойчин Цонев Тасков
 2. Светослав Христов Велинов
 3. Върбан Валентинов Тодоров

Същите следва да заплащат семестриална такса, както следва:

-       За първи и втори семестър уч. 2018/2019 год. такса в размер на 380.00 лв.

-       За трети и четвърти семестър уч. 2019/2020 год. такса в размер на 800.00 лв.

Магистърска програма КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ,

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Ина Петрова Ангелова
 2. Иван Валентинов Киричков
 3. Анита Валентинова Иванова
 4. Богомил Петров Христов
 5. Стоян Петров Апостолов
 6. Петър Атанасов Стефанов
 7. Сергей Иринов Пашов
 8. Цветелина Евгениева Фиданова
 9. Иван Георгиев Златинов

10.  Костадин Димитров Кацунов

11.  Иван Митевски

Същите следва да заплащат семестриална такса в размер на 380.00 лева.

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

 1. Симеон Марянов Кетипов
 2. Сабри Ибрахимов Чаушев
 3. Калоян Маринов Пламенов
 4. Антон Асенов Аврамов
 5. Тинка Иванова Кальонска

Същите следва да заплащат семестриална такса, както следва:

-       За първи и втори семестър уч. 2018/2019 год. такса в размер на 380.00 лв.

-       За трети и четвърти семестър уч. 2019/2020 год. такса в размер на 800.00 лв.

Срок за записване: от 07 октомври 2019 г. до 10 октомври 2019 г. (само в делнични дни), в учебен отдел /УК-1 стая 606 - за специалностите Кариерно развитие и предприемачество, Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия, Автотехническа експертиза, Комуникационна техника и технологии, Инженерна безопасност, стая 465 - за специалност Компютърни системи и технологии /

Документи за записване:

 1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).
 2. Квитанция за платена семестриална такса.
 3. Снимки - формат ¾ - 4 бр.
 4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.
 5. Копие на дипломата за средно образование.

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.

Последна промяна: 2019-10-04